Burgemeester Lenferink is zichtbaar blij, nadat de raad besloot hem voor te dragen voor een derde ambtstermijn van zes jaar. "En met die bloemen kan ik ook wel thuiskomen," vond Lenferink die vandaag ook een geregistreerd partnerschap aan gaat met Bianca Engelberts met wie hij inmiddels enkele jaren samen is. (Foto: Chris de Waard).

Lenferink blijft nog zes jaar burgemeester van Leiden

De Leidse gemeenteraad draagt Henri Lenferink voor bij de Kroon voor een derde ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van de mooiste stad van ons land. Dat bleek gisteravond aan het einde van de laatste raadsvergadering van het jaar. De raad kwam toen nog een half uur zonder de burgemeester bij elkaar om over die voordracht te praten. Daarna volgde de witte rook. Dat dat al vooraf duidelijk was, bleek wel uit het feit dat de bloemen al klaar stonden. 

Voor de burgemeester is het vandaag trouwens dubbel feest. Niet alleen mag hij zich verheugen op een nieuwe termijn als burgemeester, ook gaat hij vandaag een geregistreerd partnerschap aan met zijn Bianca. “En,” aldus de burgervader: “Dat is net zoiets als trouwen.”

2014-12-18 23.08.26.jpg

Echt spannend was de de geheime bespreking die de Leidse gemeenteraad gisteravond hield over het voordragen van Henri Lenferink voor een derde periode als burgemeester van Leiden. De deur van de Raadzaal bleef weliswaar potdicht, maar de bloemen stonden al klaar.

Of de raad unaniem achter de voordracht staat is overigens niet bekend. Dat blijft geheim. Een unanieme voordracht lijkt echter niet waarschijnlijk. Raadslid Tomas Kok van de Groep Kok diende eerder via zijn vorige partij Leefbaar Leiden een motie van wantrouwen in tegen de burgemeester omdat die besloot Benno L. in Leiden te blijven huisvesten. Andere partijen prezen de burgemeester juist vanwege de in die kwestie getoonde standvastigheid.

 

 

 

 

De herbenoeming gaat in mei volgend jaar in. Voor die tijd brengt de Commissaris van de Koning een advies uit aan minister Plasterk die vervolgend een besluit neemt en Lenferink voor herbenoeming voordraagt bij Zijne Majesteit de Koning. 

Eerder gaf Lenferink aan het leuk te vinden als de Leidenaren zich ook op een of andere manier konden uitspreken over zo’n nieuwe termijn. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De wet- en regelgeving rond de herbenoeming van burgemeesters laten eigenlijk geen ruimte voor zo’n volksraadpleging. Wel heeft de speciale commissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad, met een groot aantal mensen gesproken die in hun werk met de burgemeester te maken hebben.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×