Jaarwisseling in Leidse regio rustig en feestelijk verlopen

Politie en andere hulpdiensten kunnen redelijk tevreden terugblikken op een feestelijk verlopen jaarwisseling in de regio. “De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich ook dit jaar doorgezet,” zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden weten. Het aantal branden, vernielingen en vuurwerkgewonden is opnieuw gedaald. Door de inperking van de afsteektijden was er in de regio op oudejaarsdag minder vuurwerkoverlast dan in eerdere jaren.

Het arrondissementsparket in Den Haag brengt aanstaande maandag een aantal zaken via het zogenoemde supersnelrecht voor de rechter. In de loop van vandaag wordt duidelijk welke zaken zich voor het supersnelrecht lenen.

Ook voor Brandweer Hollands Midden is de jaarwisseling rustig verlopen. Met name op oudejaarsdag werden aanzienlijk minder meldingen afgehandeld dan vorig jaar. Het aantal brandmeldingen was ongeveer een derde van het aantal meldingen op oudejaarsdag in 2013 (van 137 meldingen naar 48). Eén van de branden betrof een zeer grote brand in een opslaggebouw in Voorhout.

Ook na de jaarwisseling, tussen middernacht en 8.00 uur, zijn minder meldingen ontvangen. In die periode zijn 178 meldingen ontvangen, tegen 235 meldingen in de eerste acht uur van 2014.

Voor de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden is het weliswaar een drukke jaarwisseling geweest, maar zonder echte uitschieters. Net als in de voorgaande jaarwisselingen zijn er drie extra ambulances ingezet en was een extra Officier van Dienst Geneeskundig op de achterhand beschikbaar. De ambulances zijn vooral uitgerukt voor letsel als gevolg van vuurwerk, vechtpartijen en verkeersongevallen.

Voor de ziekenhuizen is de jaarwisseling niet drukker geweest dan andere jaarwisselingen. De ziekenhuizen LUMC, Rijnland en Groene Hart hebben respectievelijk 17, 8 en 5 personen behandeld voor letsel als gevolg van vuurwerk, vechtpartijen en dronkenschap.

Voor de Huisartsenpost Midden Holland was de jaarwisseling wel drukker dan vorig jaar, 45 contacten ten opzichte van 30 in 2014. De Doktersdienst Duin- en Bollenstreek en de Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland hebben respectievelijk 9 en 18 personen behandeld voor letsel die in verband kan worden gebracht met de jaarwisseling. Als voorbereiding op de jaarwisseling hebben de huisartsenposten extra personeel ingezet.

Toezichthouders van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) hebben zo’n 40 vuurwerkverkooppunten in de regio Hollands Midden meerdere keren gecontroleerd. Zowel tijdens de voorcontroles (eind november/begin december) als tijdens de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) hebben zij intensief contact onderhouden met betrokken ondernemers. Er is in de regio bij vier bedrijven een waarschuwing afgegeven. Daarnaast is bij twee bedrijven een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’ opgelegd. Dat btekent dat de ODWH van plan is een dwangsom op te leggen. Aanleidingen waren onder meer het bewaren van vuurwerk buiten de bufferbewaarplaats, de aanwezigheid van ontvlambare producten in de verkoopruimte en het te hoog of onjuist opstapelen van vuurwerk.

Eén dwangsom van vijfhonderd euro is verbeurd (en zal geïnd worden) vanwege het opslaan van vuurwerk buiten het bereik van de sprinklerinstallatie. Verder is proces verbaal opgemaakt voor het opslaan van vuurwerk buiten de kluizen.

Overzicht van incidenten per gemeente:

Leiden
Brandweer: In Leiden zijn in de periode van 31 december 22.00 uur tot 1 januari 6.00 uur 62 meldingen afgehandeld. Naast enkele loze automatische brandmeldingen betroffen dit uitsluitend kleine container- en afvalbranden. Tijdens de jaarwisseling 2013-2014 waren dat er 98.

Politie: 95 incidenten, merendeel vernielingen en vuurwerk (jaarwisseling 2013-2014 112 incidenten), aanhoudingen jaarwisseling gerelateerd 8.

Leiderdorp
Brandweer: Op oudejaarsavond woedde brand in een woning aan de Maalderij. Na middernacht 5 meldingen, voornamelijk voor kleine afvalbranden (jaarwisseling 2013-2014 7)
Politie: 6 incidenten (jaarwisseling 2013-2014 22 incidenten)

Oegstgeest
Brandweer: Na middernacht 9 meldingen, voornamelijk container- en kleine afvalbranden (jaarwisseling 2013-2014 4)
Politie: 8 incidenten, merendeel vuurwerk (jaarwisseling 2013-2014 13 incidenten)

Voorschoten
Brandweer: Na middernacht 8 meldingen, uitsluitend container- en kleine afvalbranden (jaarwisseling 2013-2014 7)
Politie: 11 incidenten, merendeel vuurwerk (jaarwisseling 2013-2014 25 incidenten)

Zoeterwoude
Geen brandweer inzet (jaarwisseling 2013-2014 4)
Politie: 2 incidenten (jaarwisseling 2013-2014 4 incidenten)

112 Sleutelstad Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×