De huidige website van de Leidse Universiteit. (Afbeelding: www.leidenuniv.nl)

Website Leidse Universiteit drie keer zo duur

De nieuwe website van de Leidse Universiteit gaat  twee miljoen euro kosten, meer dan drie keer het begrote bedrag van €650.000,- Dat bleek tijdens de vergadering van de universiteitsraad. Het probleem lijkt vooral te liggen bij een gebrekkige regie door het College van Bestuur op ICT-projecten. De universiteitsraad wil nu dat er een externe en onafhankelijke commissie komt die toezicht houdt op de aanbesteding, planning en de kosten.

Het College van Bestuur heeft toegezegd te komen met verbeterplan voor grote ICT-projecten waarin een directere controlestructuur wordt voorgesteld. Voor de zomer moet dat beter inzicht geven en de nu ontstane problemen in de toekomst voorkomen. Zo moet er eerder een ‘stekkermoment’ komen: het tijdstip waarop de stekker uit een project kan worden getrokken. Dit moet gebeuren als de kosten van een project hoger uitvallen of andere problemen zich voordoen. Nu wordt vaak te laat aan de bel getrokken. Hierdoor is afblazen vaak nog onvoordeliger: gemaakte kosten en geen resultaat.

Van DiepenSander van Diepen, student-lid (BeP), is kritisch op de wijze waarop er intern leek te worden gedacht dat het met het geld wel goed komt. Hij heeft er vertrouwen dat als het College van Bestuur de adviezen opvolgen er in de toekomst sneller wordt ingegrepen als het mis dreigt te gaan. Joost Augusteijn van personeelspartij AbvaKabo hoopt dat er wel van fouten geleerd wordt. Ook verwacht hij met een externe en onafhankelijke commissie de controle op projecten wordt verbeterd.

In 2010 liepen de kosten van het studenten registratie- en volgsysteem USIS ook volledig uit de hand. Het systeem kostte uiteindelijk tien miljoen euro terwijl er vijf was begroot. Vice-voorzitter Willem te Beest beloofde toen beterschap. De toen aangekondigde verbeteringen blijken nu nog niet het gewenste resultaat te geven.

De nieuwe website wordt in fases gelanceerd. Het eerste deel, de publiekssite, moet voor de zomer de lucht in. De website is voor veel mensen de primaire bron van informatie over de universiteit: studenten, scholieren, wetenschappers, pers en publiek maken er gebruik van. Iedere groep gebruikt de website op een andere manier.

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×