Momenteel telt Leiden 14 plasticcontainers verspreid over de stad. Op één locatie gaat het daarbij om een perscontainer waar veel meer plastic in kan dan in een normale bak. De gewone plasticcontainers worden in de loop van het jaar vervangen door perscontainers zoals deze op de Kaasmarkt. (Foto: Chris de Waard).

Leidse Duurzaamheidsagenda: 24 acties in 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de zogenaamde Duurzaamheidsagenda 2015 vastgesteld. In die duurzaamheidsagenda staan de acties die nog in 2015 een bijdrage leveren aan een duurzame stad. Gelijktijdig werkt Leiden samen met partners uit de stad aan een lange termijn visie voor een Duurzaam2030.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/192605474″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

Wethouder Frank de Wit (D66, duurzaamheid) over de maatregelen die Leiden de komende maanden en jaren gaan nemen.

In de Duurzaamheidsagenda 2015 staan 24 concrete duurzaamheidsacties die de gemeente Leiden in 2015 ondersteunt. Denk hierbij aan het initiatief van buurtbewoners en Portaal om de Zeeheldenbuurt op termijn energieneutraal te maken, een gratis energiescan voor 100 horecaondernemers en een aanpak van zwerfafval. Daarnaast plaatst de gemeente 13 perscontainers voor plastic inzameling. De Duurzaamheidsagenda sluit aan bij het Beleidsakkoord. Hierin wordt het streven naar een duurzame stad uitgesproken. Met duurzaamheid als economische kans.

Om de lange termijn ambities te bepalen heeft onderzoeksbureau SME Advies de ‘quickscan duurzaamheid’ uitgevoerd. Deze scan geeft aan waar Leiden op dit moment staat in verhouding tot vergelijkbare gemeenten en welke kansen er zijn voor onze stad. De belangrijkste conclusies zijn dat Leiden goed scoort op de thema’s duurzame mobiliteit, afvalbeleid en biodiversiteit. Verder scoort de stad gemiddeld op het thema klimaatadaptie en tenslotte doet Leiden het slecht op de thema’s energiebeleid en circulaire economie en op de organisatie van het duurzaamheidsbeleid.

Samen met de partners uit de stad schetst de gemeente op woensdag 11 maart het beeld voor een Duurzaam2030. De uitkomsten worden verwerkt tot een Ambitiedocument voor een Duurzaam2030. Dat ambitiedocument vormt de basis voor de Duurzaamheidsagenda 2016-2020.

Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×