Leiden blijft bed, bad en brood verstrekken aan illegalen

In Leiden blijft het verstrekken van bed, bad en brood gewoon doorgaan. De politiek trekt zich niets aan van het in Den Haag gesloten akkoord tussen VVD en PvdA. GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe maakte alvast een uiting voor dat standpunt. Al lijkt het er op dat het hier gaan om haring, bad en brood.

Nieuw kabinetsbeleid of niet, Leiden blijft gewoon bed, bad en brood verstrekken aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat blijkt na een rondgang langs de politieke partijen in de Leidse raad. Van de grote partijen is alleen de VVD blij met het akkoord dat de twee regeringspartijen hebben gesloten. Daarin staat dat alleen de vijf grootste steden van ons land nog tijdelijke opvang blijven aanbieden. Het gaat dan om Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

De grootste partij in Leiden, D66, staat nog steeds vierkant achter de in november aangenomen motie van de ChristenUnie in Leiden, waarin Leiden besloot door te gaan met het voortzetten van de verstrekking van een aantal basisvoorzieningen. De partij gaat vanavond in de raadscommissievergadering aan burgemeester Lenferink vragen of die er ook nog steeds zo over denkt. Fractievoorzitter Jeffrey van Haaster noemt de argumenten van zijn fractie: Het is inhumaan om basishulp aan deze groep kwetsbare mensen te ontzeggen. Bovendien is het een taak van de gemeente, ook als verantwoordelijke instantie voor de openbare orde, om die basishulp te blijven bieden.” Op die lijn zit ook het CDA. Duo-raadslid Julius Terpstra zegt dat het beleid weliswaar gericht moet zijn op terugkeer, maar de uitvoering moet lokaal gebeuren: “Het is echt niet zo dat Leidse illegalen nu naar Den Haag vertrekken voor bed, bad en brood.”

VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen kan goed leven met het Haagse akkoord: “Hulp voor wie werkt aan terugkeer, niet voor mensen die de uitspraak van de rechter weigeren te accepteren. Want dat wordt nog weleens vergeten in de discussie. Het is de rechter die beslist, niet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Fractievoorzitter Mart Keuning laat weten dat de ChristenUnie vanavond ook nadere vragen gaat stellen aan de burgemeester. “De oplossing van het kabinet is helemaal geen oplossing,” zo stelt hij. Dat vindt ook Tomas Kok van de Groep Kok. Zij het om een heel andere reden: “Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd. Dus het land uit. Ook dit akkoord regelt geen directe uitzetting.” Kok richt zijn pijlen verder op ‘partijen als D66’: “Het zijn zulke partijen die te pas en te onpas de rechtstaat erbij halen, maar nu puntje bij paaltje komt en tot aan de hoogste rechter is besloten dat deze immigranten het land dienen te verlaten, hebben ze daar maling aan.”

Dick de Vos van de Partij voor de Dieren wil niet alleen zorgen voor opvang, maar ook de oorzaak wegnemen: “We moeten stoppen met het plunderen van Afrika. En geen vlees importeren uit een verdrogend Brazilië.”

Ook de SP vindt dat de gemeente Leiden moet doorgaan met het geven van bed, bad en brood aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus. SP-raadslid Ries van Walraven: “De halfslachtige afspraken die VVD en PvdA hebben gemaakt lossen niets op. Die zijn alleen maar bedoeld om de val van het kabinet te voorkomen. In Leiden moeten mensen op een menswaardige manier opgevangen kunnen worden.”

Ook de GroenLinks, Leefbaar Leiden, de PvdA en de SP willen dat Leiden zich niks aantrekt van het in Den Haag gesloten akkoord.

Vanavond stellen verschillende partijen het akkoord over het beperkt verschaffen van bed, bad en brood aan de orde in de vergadering van de raadscommissie Onderwijs & Samenleving. Volgens het akkoord mogen gemeenten geen bed, bad en brood meer verschaffen, op straffe van een boete. Naar het zich laat aanzien gaat Leiden zich daar dus niets van aantrekken.

Leiden Politiek Bed-bad-broodvoorziening


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×