Leiden geeft duidelijk signaal aan Den Haag en gaat illegale vluchtelingen weer opvang bieden

Met alleen de stemmen van CDA en VVD tegen heeft de Leidse gemeenteraad met een grote meerderheid van 29 tegen 10 stemmen ingestemd met een voorstel van D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, de Partij Sleutelstad en Leiden Participeert om de groep Leidse illegale vluchtelingen weer op te gaan vangen.

“Binnen de wet mag dat”, zegt Gebke van Gaal van GroenLinks. “In de Landelijke Vreemdelingen Opvang in Rotterdam bieden we ook legale opvang, maar dat werkt niet. En dus hebben we de wettelijke plicht om voor deze groep mensen te zorgen.”

Volgens het aangenomen amendement op de Leidse begroting kan die hulp bestaan uit opvang, voedsel, kleding en begeleiding. “Wat we niet gaan doen is nu een nieuwe opvanglocatie  openen, zoals de bed-bad-broodvoorziening die in mei 2020 is gesloten”, licht Van Gaal het aangenomen voorstel toe. “Wat we wel gaan doen is zorgen dat deze groep  ongedocumenteerden een stabiele veilige plek en zorg heeft totdat er wel een humane oplossing is.”

Eerder opperde Van Gaal dat Leiden vier of vijf huizen beschikbaar zou kunnen stellen waar de illegale vluchtelingen een eigen kamer kunnen krijgen. Bedoelt ze dat nu met opvang? Van Gaal: “Dat kan, maar die uitvoering laat ik aan de professionals die goed zicht hebben op wat nodig is.” Ze doelt daarbij op organisaties als het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (COOL) en Vluchtelingenwerk Leiden. “Die zitten regelmatig met asieladvocaten en de IND om tafel om een oplossing te vinden voor het asielgat waarin veel ongedocumenteerde vluchtelingen zitten. Daarmee wordt de situatie bedoeld waarbij vluchtelingen niet terug kunnen naar het land van herkomst, omdat dat de poorten sluit. Ook kan het zijn dat mensen  te maken hebben procedurefouten. “Sommigen zijn zeer kwetsbaar en getraumatiseerd, anderen hebben een gezin. Er zijn heel veel schrijnende verhalen.”

Het voorstel dat de raad aan heeft genomen, voorziet ook in de bekostiging van de opvang. Er is al 115.000 euro per jaar beschikbaar voor een loketfunctie en wat ambulante hulp. Dat geld werd vorig jaar beschikbaar gesteld en kwam toen in plaats van de opgeheven bbb-opvang aan het Maansteenpad. De raad doet daar nu een ton per jaar bovenop.

Op 1 mei 2020 is de bed-bad-brood dicht gegaan. GroenLinks en D66 steunden dat destijds, maar hadden er wel de nodige aarzelingen bij en hielden daarom een vinger aan de pols. De ChristenUnie en SP vonden de sluiting van de bed-bad-broodvoorziening vanaf het begin een onverstandig idee. Fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie zegt daar nu over: “We voorzagen dat ongedocumenteerde asielzoekers om diverse redenen niet naar de LVV zouden gaan. Doordat er lokaal geen opvang meer was, merkten we vervolgens dat deze mensen van onze radar verdwenen. Deze mensen slapen nu op straat, bij kennissen op de bank of in een tuinhuis. Het is dus de hoogste tijd dat de gemeente weer verantwoordelijkheid pakt om deze mensen te helpen.”

Voor de SP gaat het aangenomen voorstel eigenlijk niet ver genoeg. “Maar we zijn blij met het extra geld dat aan hulp voor de groep ongedocumenteerden is toegekend”, zegt Ries van Walraven. “Wel zien we dit als een begin en we zullen onze strijd voor de ongedocumenteerden voortzetten. Ieder mens heeft recht op voedsel, kleding en onderdak.” Ook Susannah Herman van D66 denkt niet dat alle problemen nu opgelost zijn: “Maar met wat we vanavond hebben vastgesteld, kunnen we de ergste nood lenigen, totdat de Rijksoverheid het LVV-beleid heeft geëvalueerd.”

Leiden Maatschappij Politiek Bed-bad-broodvoorziening


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×