Vaste prik na afloop van de toespraakjes en de uitreiking van de lintjes is het maken van een groepsfoto met de burgemeester. (Foto's: Chris de Waard).

Koningsdag: 14 Leidse lintjes uitgereikt

DSC02663Burgemeester Lenferink heeft zojuist tijdens de traditionele Lintjesregen in de Hooglandse Kerk aan veertien personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Tien gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en er is één inwoner benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Professor Carlo Beenakker is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij is met zijn 54 jaar dit jaar de jongste ontvanger van een lintje. De 80-jarige heer Arts is dit jaar de oudste inwoner die een onderscheiding kreeg. Van de veertien onderscheidingen gingen er drie naar een vrouw, toevallig alle drie oud-raadslid van de gemeente Leiden: Marga Bakker, Hilde Jansen en Ria van der Lecq.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/202361629″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

Chris de Waard sprak vanmorgen met burgemeester Lenferink en enkele gedecoreerden.

De gedecoreerden zijn:

DSC024351. De heer C.P.M. (Kees) van den Aarsen (64)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer Van den Aarsen is 25 jaar actief als bestuurslid van de Speeltuinvereniging Vogelwijk te
Leiden. Hij is daarnaast beheerder van de website, werft fondsen en is veel tijd kwijt met de
beveiliging van het verenigingsgebouw. Hij was verantwoordelijk voor de aanleg van 16 zonnepanelen
in de speeltuin, waardoor de vereniging energie neutraal is geworden. Daarnaast is Van den Aarsen
13 jaar lid geweest van de redactie van ‘De Praatvogel’, de wijkkrant van de Vogelwijk. Hij hield zich
voornamelijk bezig met het lay-outen en drukken van het blad.

DSC024592. De heer S.Y. (Yilmaz) Arikdogan (75)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer Arikdogan is chauffeur van het gehandicaptenvervoer Swetterhage te Zoeterwoude. Sinds
1994 rijdt hij iedere twee weken op zaterdagmorgen met een busje vol cliënten van Swetterhage naar
Jespa, de sportinstuif in Leiderdorp. Bij Jespa kunnen mensen met een handicap diverse sporten
beoefenen waardoor ze ook beter in de samenleving kunnen meedraaien. Na zijn pensionering ging
hij meerdere dagdelen per week chauffeuren voor de bewoners van Swetterhage. Dat doet hij ook
voor de Sterbus van de Stichting Radius Leiden. De Sterbus biedt aanvullend vervoer aan ouderen en
mensen met een beperking die niet geen gebruik meer kunnen maken met het Openbaar Vervoer.
Sinds 1999 brengt hij meerdere dagen per week ouderen naar de supermarkt of naar activiteiten.

DSC024653. De heer P.J.J. (Pieter) Arts (80)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer Arts is sinds 1997 vrijwilliger bij Zorgcentrum Topaz Groenhoven. Hij bezorgt onder andere de
tafeltje-dek-je maaltijden en assisteert bij activiteiten. Daarnaast verricht hij heel veel
onderhoudswerkzaamheden in en rondom het zorgcentrum. Deze onderhoudswerkzaamheden
verrichtte hij ook 10 jaar lang voor zeven kinderdagverblijven in Leiden. Al 17 jaar is de heer Arts actief
als vrijwilliger ten bate van de interkerkelijke oud papier actie te Leiden. Ook al is hij al 80 jaar oud, hij
is nooit te beroerd om wekelijks vele dozen oud papier te versjouwen!

DSC024784. De heer A.A.E. (Ton) Bakker (57)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer Bakker is al meer dan 35 jaar verbonden aan de Show- en Marchingband Amigo te Leiden.
Hij was vrijwilliger en bestuurslid en fungeerde jarenlang als zakelijk manager. Ook was hij voorzitter
en was hij de oprichter van het tweede orkest van Amigo. Niet voor niets is de heer Bakker erelid van
Amigo. De heer Bakker is ook secretaris van de Stichting Taptade Leiden en hij was medeorganisator
van de internationale taptoe in Leiden. Tenslotte is de heer Bakker een zeer actieve vrijwilliger bij de 3
October Vereeniging Leiden. Hij is commissaris van de Optocht- en de Taptoecommissie.

DSC024975. Mevrouw M.J.D. (Marga) Bakker (67)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
Mevrouw Bakker was 25 jaar lang vrijwilliger bij de Protestantse Kerk Leiden. Zij was onder andere
scriba en betrokken bij de fusie tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.
Daarnaast was ze voorzitter van Cultureel Centrum Oude Vest en de Leidse Hoed. Van 2006 – 2007
was zij gemeenteraadslid namens het CDA in Leiden. Tegenwoordig is mevrouw Bakker heel actief
als gastvrouw van en vrijwilliger bij het inloophuis Scarabee te Leiden en is ze vicevoorzitter van het
bestuur van de Leidse Studenten Ekklesia.

DSC025146. De heer C.W.J. (Carlo) Beenakker (54)
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW
Professor Beenakker wordt internationaal erkend als een van Nederlands meest vooraanstaand en
toonaangevend wetenschapper op het gebied van de Theoretische Natuurkunde. Hij is de
belangrijkste theoretische fysicus op het gebied van de gecondenseerde materie en vaste stof fysica
van ons land. Door zijn uitmuntende staat van dienst won hij een groot aantal nationale en
internationale wetenschappelijke prijzen. Hij is lid van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen
en hij is auteur van meer dan 300 – hoog aangeschreven – wetenschappelijke publicaties.

DSC025417. De heer L.M. (Leen) Bijkerk (68)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer Bijkerk is als vrijwilliger bij twee organisaties zeer actief. Organisaties die behoorlijk van
elkaar verschillen. Sinds 1993 is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Willem van den
Bergh, een zorginstelling in Noordwijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is daarnaast
ook voorzitter van de oudervereniging van de zorginstelling en voorzitter van de cliëntenraad van de
zorgaanbieder ’s Heerenloo. Naast zijn werk in de gehandicaptenzorg is de heer Bijkerk al bijna 30
jaar verbonden aan de Leidse Studenten Vereniging Quintus. Hij is penningmeester van de stichting
die de bar en de sociëteit exploiteert en al sinds de oprichting van grote waarde voor de continuïteit
van de vereniging.

DSC025538. De heer J.L.A. (Hans) Heestermans (72)
OFFICIER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer Heestermans was vrijwilliger en voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
bestuurslid van de Commissie voor Taal- en Letterkunde en redacteur van het Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. Daarnaast was hij bestuurslid en adviseur van het genootschap
Onze Taal en was hij bestuurslid en voorzitter van de Stichting Let Op Uw Taal. Hij was ook bijna 20
jaar lang voorzitter van de Vereniging van Belangstellenden van de Lakenhal. Deze vereniging heeft
ten doel het verleden van materiele en immateriële steun aan de Lakenhal, waardoor bijvoorbeeld de
aanschaf van schilderijen mogelijk kon worden gemaakt. Hij ontving eerder de Cultuurprijs van de stad
Bergen op Zoom en hij is drager van de Gouden Erespeld van de stad Leiden.

DSC025769. De heer J.B.J. (John) van den Helder (62)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer van den Helder was van 1981 tot en met 2014 directeur van de Basisschool st. Joseph te
Leiden. Onder zijn leiding is de school uitgegroeid tot een van de grootste en meest populaire
basisscholen van Leiden. Hij zag de school altijd als onderdeel van de maatschappij en vond dat de
school ook betrokken moest zijn bij de wijk. Veel van zijn nevenactiviteiten waren gericht op het slaan
van een brug tussen school en omgeving, de school als plaats voor buurtbijeenkomsten bijvoorbeeld.
Jarenlang was hij ook de drijvende kracht achter de deelname van de school aan de 3-oktober
activiteiten. Naast zijn werkzaamheden op de St. Joseph is hij al meer dan 25 jaar lang wijkhoofd bij
collecte voor de KWF Kankerbestrijding en is hij oprichter en bestuurslid van het koor Schola
Nostalgia.

D-SC0255410. Mevrouw H. (Hilde) Jansen (72)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
Al meer dan 40 jaar zet mevrouw Jansen zich met hart en ziel in voor mensen in een moeilijke positie.
Ze gaf hen een gezicht en een stem. Of het nu gaat om de positie van vrouwen, illegalen,
uitgeprocedeerde asielzoekers, de chronisch zieken, de dak- en thuislozen, de slachtoffers van de
apartheid in Zuid – Afrika of de onderdrukten in Chili. Van 2002 tot 2010 zat ze in de gemeenteraad
van Leiden voor de PvdA. 20 jaar lang was ze de motor van de Internationale Vrouwendag in Leiden.
Mevrouw Jansen was voorzitter van de initiatiefgroep ‘Leiden tegen uitzetting illegalen’ en ze
organiseerde de Leidse campagne tegen het uitzettingsbeleid van de regering. Ze stond aan de basis
van het zgn. ‘Leidse Dossier’ en daarmee aan het begin van het Generaal Pardon voor de
vluchtelingen die langer dan vijf jaar in ons land woonden.

DSC0258511. Mevrouw R. (Ria) van der Lecq (64)
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
Mevrouw van der Lecq was raadslid voor de PvdA van de gemeente Leiden van 1986 tot 1990. Haar
grootste verdiensten liggen in het onderwijs. Ze was universitair hoofddocent Wijsbegeerte van de
universiteit van Utrecht en is tegenwoordig directeur van de School Liberal Arts and Sciences (LAS).
Van deze laatste studie was ze de initiatiefneemsters en ze speelde een leidende en bepalende rol in
de ontwikkeling van dit totaal nieuwe onderwijsconcept. Het concept sluit aan bij de hedendaagse
samenleving waarin (mondiale) problemen alleen door bundeling van kennis opgelost kunnen worden.
Dankzij de inzet van mevrouw Van der Lecq werd de opleiding LAS een succes en riep de deze
respect en waardering op vanuit de universitaire wereld.

DSC0261012. De heer A.A.M. (Ton) Lommers (72)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
Sinds 1978 is de heer Lommers namens de katholieke scholen lid van de Klankbordgroep Natuur- en
milieueducatie voor het onderwijs. Deze groep heeft als doel hel beleid van de afdeling Natuur- en
Milieueducatie van de gemeente Leiden te laten aansluiten bij de vraag vanuit de scholen. De heer
Lommers is vanuit deze rol ook actief voor de Vereniging voor natuur- en milieueducatie op provinciaal
en landelijk niveau. Deze vereniging probeert zoveel mogelijk mensen bij de natuur te betrekken, op
scholen, in de nationale parken en in de directe woonomgeving en daarvoor zijn er gidsen nodig. Bijna
30 jaar was de heer Lommers lid van de landelijke begeleidingscommissie voor de Natuurgidscursus.
In het verlengde van alle activiteiten is zijn bestuurslidmaatschap van de Stichting de Bloeiende Kip.
Een Stichting die gelden verwerft voor projecten bij de Kinderboerderij in de Leidse Merenwijk en
natuureducatie in Leiden en omgeving.

DSC0262613. De heer H. (Henk) Middelkoop (72)
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer Middelkoop heeft een lange staat van dienst achter de rug als vrijwilliger bij de protestante
gemeente in Leiden. Begonnen als diaken van de Gereformeerde Petrakerk, later vrijwilliger bij de
Maranathawijkgemeente. Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij de Protestantse wijkgemeente Vredekerk. In
die hoedanigheid organiseerde hij gemeentemaaltijden, bezocht hij alleenstaande 80 plussers en
haalde hij oud-papier op. Hij is hulpkoster, lid van de ontvangstcommissie en lid van de jubileum
commissie 50 jaar Vredeskerk. In 2008 was hij nauw betrokken bij de renovatie van de Vredeskerk.
Sinds 2008 is decorandus ook vrijwilliger van de IJs vereniging Rijndijk-Hoge Mors. Hij doet kantineen
onderhoudswerkzaamheden.

DSC0263914. De heer J. (John) Olivier (64)
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
De heer Olivier is al decennia lang het juridisch geweten van de gemeente Leiden. Hij is een van de
belangrijkste adviseurs van het gehele College van Burgemeester en Wethouders. Daarbij verliest hij
de belangen van de burger nooit uit het oog en is hij als geen ander in staat om te laveren tussen
advocaat, verzekeraar, burger en gemeente. De heer Olivier was jarenlang juridisch adviseur van de
stichting Sieboldhuis. Hij was medeoprichter en nog steeds bestuurslid van de Stichting begraafplaats
Rhijnhof. Hij is al meer dan 30 jaar bestuurslid van Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave en hij
is medeoprichter en voorzitter van het Leidsch Juridisch Genootschap.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×