Arthur Elias koninklijk onderscheiden

eliasArthur Elias heeft gisteren uit handen van locoburgemeester Robert Strijk een koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de Rechtenfaculteit ter gelegenheid van zijn afscheid werd Elias benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mr. Elias nam na een dienstverband van bijna 47 jaar afscheid van de Universiteit Leiden. Sinds 1984 was hij Universitair Hoofddocent Historische Ontwikkeling van het Recht. De meeste bekendheid verwierf Elias op het terrein van het staatsrecht en de geschiedenis van het belastingrecht. Over deze onderwerpen gaf hij regelmatig lezingen en gastcolleges en trad hij op bij diverse tv-programma’s.

Robert Strijk roemde Elias bij zijn afscheid en vertelde dat Elias zó boeiend en enthousiast kon vertellen over de geschiedenis van het belasting betalen, dat hij waarschijnlijk zelfs mensen enthousiast heeft gemaakt om belasting te gaan betálen.

Naast zijn reguliere functie bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is mr. Elias sinds 1993 nauw betrokken bij het succesvolle uitwisselingsprogramma voor studenten Rechtsgeleerdheid tussen de Universiteit Leiden en de Universiteit Stellenbosch.

Mr. Elias bekleedde enkele belangrijke universitaire nevenfuncties, zoals 2 periodes het lidmaatschap van de faculteitsraad. Hij was voorzitter van de examencommissie master rechtsgeleerdheid (sinds 2006) en jeugdrecht, voorzitter van de propedeuse examencommissie (sinds 2009) en vicevoorzitter van de facultaire examencommissie en vicevoorzitter examencommissie bachelor rechtsgeleerdheid. Deze laatste voorzitterschappen waren waarschijnlijk de reden dat hij in 2012 in het nieuws verscheen vanwege het ontvangen van een aantal forse (doods)bedreigingen.

Naast zijn inzet voor en bij de universiteit van Leiden is mr. Elias al 35 jaar actief in de wijk- en buurtverenigingen van de stad. Hij werd in 1980 actief voor het Buurtcomité Hogewoerd. Hij was secretaris en penningmeester van het comité. Sinds 2009 is hij voorzitter van het bestuur van Buurtvereniging Maredorp-De Camp.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×