Massale bomenkap in De Kooi uitgesteld

15

Wethouder Laudy heeft het kappen van 244 bomen in De Kooi stil laten leggen. Van het uitstel komt in dit geval geen afstel, maar er is zoveel onrust in de wijk ontstaan dat hij vandaag eerst met bewoners in gesprek gaat over de noodzaak van de kap van zo’n beetje alle bomen in de wijk. Die grootschalige kap is noodzakelijk omdat het riool wordt aangepast om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de wateroverlast in de Oude Kooi. Volgens Laudy is er heel zorgvuldig met de bewoners overlegd, maar nu blijkt dat toch veel bewoners zeggen van niets te hebben geweten.

GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn baalt enorm van de enorme hoeveelheid groen die verloren gaat in de wijk.

Eerder deze week werd duidelijk dat er niet 94, maar 244 bomen worden gekapt. Voor die 94 heeft de gemeente zichzelf een kapvergunning verleend, voor de overige 150 bomen is dat niet nodig omdat ze te dun zijn. Na afronding van de werkzaamheden worden er 88 bomen teruggeplant. Dat worden waar mogelijk wel grote en bijzondere bomen. “Op plekken waar ze de kans krijgen om uit te groeien tot volwassen bomen, of misschien zelfs tot monumentale bomen,” zegt wethouder Laudy die kwaliteit boven kwantiteit stelt: “We hebben niks aan bomen op plekken waar ze het niet goed doen. Dan moeten we ze over een paar jaar alsnog kappen of ze sterven af.”

Wethouder Laudy benadrukt dat hij juist veel belang hecht aan zoveel mogelijk groen in de stad, maar stelt kwalitatief groen wel boven veel bomen van mindere kwaliteit.

Laudy is er van overtuigd dat Leiden er de komende jaren qua groen flink op vooruit gaat. Onder andere de verdere aanleg van het Singelpark speelt daarbij een belangrijke rol. “Groen en bomen zijn echt heel belangrijk voor dit college. We zijn ook echt hard aan het werk om dat overal binnen de gemeentelijke organisatie onder de aandacht te brengen.”

Na de zomer buigt de Leidse raad zich ook over de nieuwe bomenverordening. Volgens Laudy worden bomen daarin veel beter beschermd dan nu het geval is: “Het wordt veel moeilijker om een kapvergunning te krijgen.” Bij de bomenverordening hoort ook de ‘Groene Kaart‘ waar alle beschermde bomen op staan. Iedereen kan ook zelf bomen aandragen voor een plek op die groene kaart. Die worden dan beoordeeld en krijgen – als ze inderdaad bijzonder genoeg zijn – ook een plekje op die kaart die voor extra bescherming zorgt.

Delen

15 reacties

 1. Toi, toi GL, onze liberale wethouder annex bouwpaus wordt teruggefloten. Met omgeheven hoofd en strak in het pak gaat hij nog even met de buurtbewoners praten. Volgens hem vooraf zijn zij voldoende geconsulteerd (dat is trouwens een unicum in deze stad), maar een achterafje kan nooit kwaad. De bureaucraten aan de Breemee zullen het hem niet snel vergeven. Uitstel is geen afstel oftewel alle dunne bomen gaan zeker aan, over de dikkere jongens mag je meepraten. Dat heet afslanken in een te groene wijk. Tja Leiden, where else?

 2. Piet Pekelharing op

  Tjeeminee, straks kunnen de Kooibewoners niet eens meer van boom tot boom slingeren!

 3. maarten kersten op

  Eindelijk een positieve zet in dit partijtje bomenschaak ! En nu maar hopen dat de bewoners met de verder best wel coöperatieve en groenminnende Paul Laudy een goede boom hebben weten op te zetten en dat ze hem toch hebben weten te overtuigen van afstel van de huidige Kooi-milieuramp en bijstellen van de rioleringspannen. Groen Links, Bomenbond, Milieudefensie, wijkbewoners en bovenstaande lover-lovers hadden volop gereageerd op het zolangzamerhand geheel ontwortelde beleid…Maar de gemeentelijke uitvoerders en het college wilden van geen ‘wijken’ weten. Zelfs niet van één wijk overigens, notabene een wijk die toch al te lang als Leidens lelijk eendje is behandeld en bovendien zovaak verzopen raakte…Nee, dan moet je die nu nóg meer gaan duperen ! Groen Links en Partij voor de Dieren zullen het er hopelijk niet bij laten zitten, dat het college hen bij de beantwoording van vragen in de raad zó met een boomkluitje het bos in stuurde. Hopelijk sluiten de Partij van de Wijken van wijkwethouder Marleen Damen en de Partij van de Duurzaamheid’66 van milieu-wethouder De Wit zich hierbij aan. Waarom laat deze laatste, normaal toch goedwillende wethouder, die woensdagavond nog de gemeentelijke duurzaamheidsambitie presenteerde in Naturalis, zich zó door zijn ambtenaren ‘om de tuin’ leiden ?! Iedere leek kan toch op zijn vingers natellen dat dit beleid grote onzin is ? Alle antwoorden spreken elkaar tegen. Er zou, volgens de laatste zin, op slechts enkele plaatsen voor het monumentaal uitgroeien van nieuw geplante bomen zowel boven, als onder de grond voldoende ruimte zijn. Maar wie heeft gevraagd om ondergrondse bomen juh ? ; – ) Nee, even serieus : op die “meeste plaatsen” staan nú toch al mooie bomen en als je die weghaalt, is er dus ruimte voor nieuwe. Bovendien zullen de wél geplande geplante bomen (jammer genoeg) dun en klein zijn, en dus ook niet diep wortelend. Ruimte genoeg dus. Bovendien zijn die wortels nou juist broodnodig voor een betere waterhuishouding in de moerassige wijk. Geen ruimte voor wortels? Wel eens een wortel gezien die zich door een ondergronds object laat tegenhouden? Nee, als het geen winterwortel is, gaat hij om élk object heen…! Oh? Gemakzucht bij Openbare Werken of bezuinigingen? Fluisteren de beleidsambtenaren het college soms in dat ze bang zijn voor schade en kostbaar periodiek onderhoud van de riolering? Zég dát dan ! Dus niet de wortels worden dan bedreigd en kunnen zich niet ontplooien, maar… de buizen…! Kwestie van een beetje opschuiven dus en de wortels opzij geleiden met betonplaten. En hoeveel betalende parkeervergunningplaatsen leveren die 156 geslachtofferde boomplekken straks eigenlijk op?

  Maar 88 van de 244 worden vervangen. Maar dan wel door iele dunne jonge soortgenoten. Daar heeft de buurt de komende tientallen jaren niets aan. Toch durven de beleidsmakers en ambtenaren te zeggen dat ze voor monumentale bomen willen gaan. Vreemd. Dan moet je dus dikkere bomen plaatsen of de oude herplaatsen. Bomen zouden het volgens de college-antwoorden in een groot aantal straten kwalitatief niet goed gaan doen. Maar waarom deden ze het daar tot nu toe dan wél goed?

  Waarom zijn er de laatste jaren zowiezo overal in Leiden toch zo vaak en zo veel kwesties rond bedreigde en/of onterecht gekapte bomen??! Nee, de gemeentelijke uitvoerders en plannenmakers hoeven niet per se te kunnen praten met bomen. Fluisterde gisteren een prachtige boom in de Driftstraat in mijn oor: “Het lijkt er zolangzamerhand op dat diverse ambtenaren van de betreffende diensten niet uit het goede hout gesneden zijn”. Daarna schreeuwde hij door de straat : “Wil de echte bomenhater op het Stadsbouwhuis nu opstaan?! En dan ook liefst meteen door de achterdeur verdwijnen..?!”

 4. een Leids burger op

  Als er voor een goede afwatering (aanpassing riolering) 244 bomen moeten worden gekapt en er vervolgens later maar 88 kunnen terugkomen is dat helaas een verlies van groen daar in de Kooi uiteraard.
  Maar de al jaren durende wateroverlastproblemen in de Kooi moeten worden opgelost. De keuze is dus: natte voeten of minder groen.
  Het is helaas niet àltijd mogelijk om de (groene)kool èn de geit te sparen…

  • Piet Pekelharing op

   Bomen nemen juist heel veel water op. Volgens de heer Koopmans, docent hydrologie aan de Universiteit van Wageningen kan een volwassen boom 700 tot 900 liter per dag opnemen.

   http://vroegevogels.vara.nl/Vragen.35.0.html?&no_cache=1&view=single_thread&cat_uid=3&conf_uid=3&thread_uid=8961

   Daarnaast merk ik op dat in het kader van het waterbeheer het volbouwen van een gebied en de bodem tussen de gebouwen afdekken met asfalt en beton wel zo ongeveer de slechtste keuze is die men kan maken. Water moet de kans krijgen in de bodem weg te zakken.

   Waterbergingen zoals in Rotterdam zijn een goede oplossing (wel leegpompen na de bui!) alsmede poreuze afdekkingen van de bodem, zoals het gebruik van stenen met een opening in het midden op parkeerplaatsen.

   • een Leids burger op

    Kennelijk hebben de bomen toch niet zóveel water kunnen opnemen dat daarmee de wateroverlast kon worden voorkomen…….Of er betere oplossingen zijn voor de waterhuishouding daar? Misschien, maar ook dan zal men er niet aan kunnen ontkomen dat er toch bomen weg moeten.(sowieso voor de werkzaamheden daar.)

    • Piet Pekelharing op

     Conclusie: We moeten dus heel veel bomen bijplanten en wel volwassen exemplaren. En liefst ook een waterberging bouwen waar dat mogelijk is.

 5. een Leids burger op

  Nee, foute conclusie. Juist doordat de Kooi zo laag gelegen is stroomt al het water daar naar toe. Ook vanuit de omliggende wijken. Het is een illusie om te denken dat allemaal “opgevangen” kan worden door meer bomen te planten.(als daar nog ruimte voor zou zijn…). Een waterberging is wèl een goed idee, maar ook vandaar uit moet het (overtollige) water tenslotte afgevoerd kunnen worden.

  • Piet Pekelharing op

   Of je gebruikt planten die nog meer water opnemen zoals coniferen of je maakt de grond meer open.

   U zegt het zelf: Er stroomt veel water uit de omliggende wijken naar de Kooi. Dus plant daar veel meer bomen aan en zorg er voor dat het water daar in de grond kan zakken (geen asfalt en geen beton als bodembedekking).

   En waarom is die woonwijk eigenlijk gebouwd op een plaats die zo laaggelegen is dat er wel wateroverlast moet komen?

   • een Leids burger op

    Nee, laat het nu eens een keer doordringen: ook als het water beter in de grond kan zakken kunnen de bomen dat niet allemaal opnemen.

    • Piet Pekelharing op

     Als je de helft van de huizenrijen afbreekt en de vrijgekomen grond volzet met bomen kan het wel.

     • een Leids burger op

      Stel dat dan maar voor aan de bewoners daar….
      Nee, het water kan niet allemaal opgenomen worden door meer bomen (tenzij men er een moerasbos van wil maken) en moet dus afgevoerd worden.

 6. Piet Pekelharing op

  Afvoeren, Leids burger? Je zegt het zelf: Het is het laagste punt in de wijde omgeving. Om het water daar af te voeren, heb je een pomp nodig. Kun je het al voorstellen? Dergelijke hightechapparatuur in de Kooi?

  En nogmaals: Het is gewoon een foute beslissing geweest om dat gebied zo vol te bouwen.
  Als je een gebied zoveel mogelijk volbouwt en de ruimte tussen de gebouwen grotendeels afdekt met asfalt of beton kan het water niet weg. Dit wordt nog verergerd doordat ook de iets hoger gelegen gebieden erom heen volgebouwd zijn en geasfalteerd. Men zou ook daar verbeteringen aanbrengen die ervoor zorgen dat er minder water naar de Kooi stroomt.

 7. De maatregelen tegen wateroverlast worden aangegrepen om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Kennelijk was er nog ergens een potje geld dat op moest. Dat deze bomen in de weg staan van de maatregelen tegen wateroverlast blijkt nergens uit.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline