De kruising van de Langebrug en de Diefsteeg is door de onoverzichtelijkheid een gevaarlijk punt waar met enige regelmaat fietsers en automobilisten betrokken raken bij bijna-ongelukken. (Foto: Googlemaps).

Bewoners balen van sluipverkeer Langebrug

Het sluipverkeer in de Leidse Pieters- en Academiewijk is de bewoners een doorn in het oog. Vooral de hoeveelheid verkeer op de Langebrug baart de wijkvereniging Pieters- en Academiewijk Leiden (PAL) zorgen. De straat is smal en onoverzichtelijk. Dat levert soms gevaarlijk situaties op, maar vooral het feit dat een groot deel niets te zoeken heeft in de wijk stoort. Op 29 september is er op aandringen van de wijk een informatieavond waarbij bewoners en gemeente kunnen discussiëren over mogelijke oplossingen.

Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng stelde voor de gemeente een rapport op met verschillende scenario’s. Een ding staat voor het begin van de avond vast: de meest verregaande oplossing gaat deze collegeperiode niet plaatsvinden. De VVD blokkeert een fysieke belemmering op de Langebrug. In het college is afgesproken dat een zogeheten knip er niet komt. Het college staat voor een bredere afweging, waarbij ongewenste verplaatsing van sluipverkeer wordt meegenomen. Sluiproutegebruikers zal een alternatief moeten worden aangeboden, liefst buitenom. Aan dat ‘buitenom- alternatief’ wordt gewerkt in de vorm van de Rijnlandroute.

Voor wijkvereniging PAL is een bespreking van de andere oplossingen toch winst. Het probleem speelt al zeker twintig jaar en betreft de hele wijk. Voorzitter Jan Pieters vindt daarom dat er naar een integrale oplossing gekeken moet worden. Nu er gedebatteerd kan worden over de oplossingen verwacht hij een geschikte oplossing die snel kan worden uitgevoerd. Over de knip spreken we dan wel in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Bewoners kunnen dan hun stem bepalen op basis van de standpunten van de partijen.

In het rapport van Goudappel Coffeng wordt geconstateerd dat de Langebrug maximaal 300 autobewegingen per etmaal aankan. Nu is dat afhankelijk van de telling 800 tot 1200 bewegingen. Het onderzoeksbureau constateert ook dat zestig procent van het verkeer niet in de wijk hoeft te zijn. Dat zou betekenen dat alleen toestaan van bestemmingsverkeer het aantal terugbrengt tot 320 tot 480 autobewegingen. Een aanzienlijke verbetering die alleen kan worden gerealiseerd met een doseerpaal (knip). Andere oplossingen leiden wel tot minder verkeer maar minder effectief. Toch vindt de voorzitter iedere oplossing die het verkeer op de Langebrug vermindert en niet verplaatst naar andere straten in de wijk een verbetering.

 

 

Nieuws Politiek LangebrugVerkeer


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×