De komende tijd wordt uit 44 kandidaten gekozen wie de nieuwe burgemeester wordt van Oegstgeest.

44 Sollicitanten voor burgemeesterschap Oegstgeest

Voor het burgemeesterschap van Oegstgeest hebben 44 kandidaten gesolliciteerd bij Commissaris van de Koning Jaap Smit. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting per februari 2016 aan de slag gaan. Tot die tijd blijft Jan Waaijer waarnemend burgemeester. Hij vervult die functie sinds het vertrek van Els Timmers in april vorig jaar.

De sollicitanten – 34 mannen en 10 vrouwen – variëren in leeftijd van 48 tot 63 jaar. Van hen zijn 15 lid van het CDA, 14 van de VVD, 5 van D66, 4 van de PvdA, 2 zijn lid van een lokale partij, 1 van GroenLinks en 3 sollicitanten zijn niet aan een politieke partij verbonden. Van de sollicitanten zijn er zeven nu ook al burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld. 29 Sollicitanten zijn (voormalig) wethouder.

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Smit voert de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. Die gemeentelijke vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet vervolgens een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

De gemeenteraad zal naar verwachting in december twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij geeft de raad een voorkeur aan voor één van beide kandidaten. In principe volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om daar van af te wijken.

Oegstgeest kreeg na het vertrek van Timmers een waarnemend burgemeester, omdat de gemeente zich oriënteerde op de bestuurlijke toekomst. Een fusie was daarbij niet uitgesloten. Nu afgelopen voorjaar duidelijk is geworden dat Oegstgeest wel nauw wil samenwerken met buurgemeenten, maar niet wil fuseren, heeft de commissaris de minister van BZK geadviseerd om de procedure voor een door de Kroon benoemde burgemeester op te starten.

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×