Het LUMC krijgt 3 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie. (Archieffoto: Chris de Waard).

Drie miljoen subsidie voor longziektenonderzoek LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt 3 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie (subsidieprogramma Horizon 2020). Ze ontvangen het geld om in arme landen te zoeken naar oplossingen voor chronische longaandoeningen. Die komen in deze landen veel voor, doordat veel inwoners roken of koken onder primitieve omstandigheden. “De kracht van dit project is dat we de lokale bevolking erbij betrekken”, aldus prof. Niels Chavannes, principal investigator van de Fresh Air Study.

Sigarettenrook en de rook die ontstaat bij het koken onder primitieve omstandigheden bedreigen de longen van miljarden aardbewoners. Zo’n drie miljard mensen (meestal vrouwen) koken dagelijks binnenshuis op brandstof als hout, koeienmest of steenkool. Daarbij komt veel rook vrij die de longen kan beschadigen. Daarnaast woont zo’n driekwart van de tabaksrokers in de armere landen. Inmiddels zijn chronische longziekten de derde doodsoorzaak ter wereld.

COPD blijkt een groot probleem in landen met lage inkomens. Hier is nog weinig kennis over, al zijn er in een aantal landen al pilotonderzoeken gedaan: Uganda, Vietnam, Kirgizië en Griekenland. “Daar hebben we een netwerk opgebouwd van betrokken lokale onderzoekers die nu meedoen aan dit grote project”, vertelt Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het LUMC. “We gaan het probleem van longziekten verder in kaart brengen, maar ook gericht naar oplossingen zoeken.”

Kinderen

“Waar we in eerder onderzoek achter kwamen is dat je de link moet leggen met de gezondheid van het kind. Dat vinden alle mensen heel belangrijk en de gezondheid van het kind wordt ook bedreigd door de rook. Soms raken hun longen zelfs al in de baarmoeder beschadigd”, aldus Niels Chavannes. Kinderen onder de vijf jaar krijgen gemiddeld twee antibioticakuren voor luchtwegklachten. De Fresh Air Study gaat onderzoeken of dit niet minder kan, omdat een deel van deze ‘luchtweginfecties’ helemaal geen infecties zijn, maar rookvergiftiging.

“We gaan veel inzetten op educatie, met bijvoorbeeld voorlichtingsfilms, animatie en sms. En we gaan een app testen waarmee mensen zelf hun longfunctie kunnen meten door te blazen in de luidspreker van de smartphone”, vertelt Chavannes. “Voorlichting is hierbij heel belangrijk.”

Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×