Met onconventionele maatregelen wil de gemeente Leiden snel woonruimte realiseren voor de opvang van vluchtelingen die hier mogen blijven. Daarmee ontstaat ruimte in asielzoekerscentra voor de opvang van nieuwe vluchtelingen. De VVD Leiden denkt daarbij onder meer aan het versneld ombouwen van kantoorgebouwen en het plaatsen van containerwoningen.

Snel meer woningen voor vluchtelingen met verblijfsvergunning

De gemeente Leiden gaat vluchtelingen die in ons land mogen blijven versneld aan huisvesting helpen. “Gezien de enorme toestroom van vluchtelingen en de druk die daardoor op de asielzoekerscentra is ontstaan, willen we versneld woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfsstatus realiseren. Zo helpen we mee aan een snellere uitstroom uit de asielzoekerscentra,” zo laat de gemeente weten.

Wethouder Roos van Gelderen over het versneld vrijmaken van woonruimte voor statushouders.

Leiden wil zich op die manier ook inzetten voor de langdurige opname van vluchtelingen in de stad. De gemeente wil met een ‘onconventionele aanpak’ in hoog tempo de huisvesting van vergunninghouders realiseren. “De belangen van andere woningzoekenden worden daarbij niet uit het oog verloren,” verzekert de gemeente.

Naast het versneld huisvesten van vergunninghouders wil Leiden deze groep ook intensief gaan begeleiden bij het vinden van passend onderwijs en werk. Verschillende partijen in de stad – de Hogeschool Leiden, de Leidse Studenten Ecclesia en het ROC – hebben de gemeente benaderd met de vraag welke bijdrage zij hieraan kunnen leveren. Ook steeds meer Leidenaren bieden volgens de gemeente aan om zich in te zetten voor de vluchtelingen. Daarom organiseert de gemeente Leiden op korte termijn een ‘Stadsgesprek’ om ideeën hierover te inventariseren.

De gemeente Leiden onderzoekt daarnaast samen met de gemeenten in de regio óf en hoe opvang ook gezamenlijke gerealiseerd kan worden. De burgemeesters van de Leidse regio bespreken dit op korte termijn.

Aanstaande donderdagavond vergadert de gemeenteraadscommissie ‘Onderwijs en Samenleving’ ook over de opvang van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders. De komende weken wordt in de Hoge Mors ook een opvanglocatie voor vluchtelingen in gereedheid gebracht. Aan het Maansteenpad gaat de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) 20 vluchtelingen die hier niet mogen blijven opvangen. Leiden trok daar eerder dit jaar eenmalig een half miljoen extra voor uit en voorlopig krijgt STUV jaarlijks enkele tonnen meer subsidie voor de opvang.

Leiden Politiek Regio Bed-bad-broodvoorziening statushouders Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×