Of er aan de Leidse Langebrug binnen twee jaar iets ingrijpend zal veranderen, valt te betwijfelen. Tijdens de informatiebijeenkomst bleek de helft van de opties 'niet realiseerbaar in deze raadsperiode'. (foto: Jan van der Sluis)

De Langebrug: knippen, vertragen, ontmoedigen?

Stel: over een weg rijdt per dag teveel doorgaand verkeer. Hoe voorkom je dat? De voor de hand liggende oplossing is de weg afsluiten. Dan valt er immers niets meer ‘doorgaand’ te zijn. Nadeel is dat die auto’s – daar gaat het vaak over – net als water een andere weg zullen zoeken. Sluipverkeer. Maar waarheen verplaatst zich dat?

Chris de Waard in gesprek met wijkvoorzitter Jan Pieters over de mogelijke oplossingen voor de Langebrug.

probleem
Op de keper beschouwd is dat het probleem van de Leidse Langebrug. Een smalle straat waar (te) veel verkeer rijdt. Uit tellingen blijkt dat er minimaal zo’n vier keer meer verkeer rijdt dan de straat op een acceptabele wijze kan verwerken. Wie de bewoners spreekt, zal ook horen dat het niet alleen de aantallen zijn maar ook het gedrag van de automobilist (en van fietsers). In de smalle straat kan een fietser een auto ternauwernood passeren. En dan moet die auto ook nog voorzichtig rijden. Maar dat gebeurt niet.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Robert Strijk over de mogelijke oplossingen voor de Langebrug.

sluiproute
Parallel aan de Breestraat is het een ideale sluiproute voor mensen die de afgesloten Breestraat willen vermijden. Maar zoals eigenlijk voor de hele historische binnenstad van Leiden geldt: de straat, een voormalige gracht, is daar helemaal niet op ingericht. Over een oplossing wordt al langer gedacht. Dinsdag 29 september was de mogelijkheid zich uit te spreken over een aantal mogelijke oplossingen. In de wachtruimte van het gemeentehuis stonden een vijftal panelen met mogelijke oplossingen waaruit kon worden gekozen. Een kartonnen doos, waarin de stembriefjes moesten worden gedaan, vervolmaakte de procedure.

teleurstelling
Een wat vreemde gebeurtenis, zo karakteriseerden de mensen die rond 17.30 uur aanwezig waren, het. Geen inleiding, niets. Geen wethouder Strijk (die was er rond 18.15 uur). Wel een veertigtal (wijk?)bewoners, een enkel raadslid (van PvdA en VVD) en enkele ambtenaren. “Is dít het?!”, aldus een anoniem gebleven wijkbewoner. Ondanks die bevreemding en wellicht teleurstelling werd er wel actief gestemd. “Maar bij een aantal opties staat ‘deze raadsperiode niet haalbaar’. Da’s toch vreemd. Is onze verkeersoverlast een politiek probleem?” signaleerde een bewoner van de Pieterskerkstraat.

politiek
Het lijkt er op dat hij gelijk krijgt als we achtereenvolgens Dorien Verbree (VVD) en Gijs Holla (PvdA) spreken. Die blijken diametraal tegenover elkaar te staan als het gaat om oplossingen voor de straat. De VVD is mordicus tegen afsluiting, omdat “het probleem zich alleen maar verplaatst. Waarschijnlijk naar de Witte Singel. Wij willen daarom ook doorrekening zien van effecten op de omgeving”. De voorkeur van de VVD gaat uit naar “ontmoediging en handhaving”. De PvdA is voor “een knip. Het afsluiten met een beweegbare paal van de Langebrug. Bewoners kunnen dan wel door”. Meer verkeer op de Witte Singel ziet Holla niet als een groot probleem, want “daarvoor hebben we immers een ringweg bedacht. Het is wat dat betreft een dominospel”.

2018
De bewoners van de Pieterswijk zullen zich moeten instellen op een (partij)politiek besluit. Uit de woorden van de raadsleden blijkt dat bij aanvang van de raadsperiode juist dit onderwerp door de PvdA niet meer aan de orde is gesteld als onderhandelingspunt. “We hadden al genoeg aan de VVD gevraagd. Dit is toen geparkeerd”, legt Holla uit, “maar de PvdA gaat in 2018 voor een volledige stop op doorgaand verkeer in de binnenstad, ook in andere wijken dus”. Voor de Pieterswijk is dat slecht nieuws omdat het het risico in zich draagt dat nu een compromis wordt geaccepteerd wat wellicht niet door de bewoners wordt gezien als beste oplossing. Politiek haalbare, zoals verkeerdrempels en andere ‘zachte’ maatregelen.

oplossing
Opvallend was dat één van de bewoners een nieuwe optie in bracht, die niet op de borden was terug te vinden: draai de rijrichting in de Langebrug om. Dat zal het verkeer ontmoedigen de straat te gebruiken als sluiproute, en juist om dat sluipverkeer tegen te gaan was het immers te doen. Hoeveel steun andere wijkbewoners aan het idee geven, is onbekend. Verbree vond het echter wel een “interessante gedachte waar ik nog ’s naar moet kijken”.

Economie Leiden Politiek Reportage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×