De Leidse regio. (Afbeelding: Google Maps).

Stuurgroep verkent toekomst Leidse regio

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen aan een regionale toekomstvisie. De stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio bestaat uit Michiel van der Eng (Wethouder in Leiderdorp), Ton de Gans (Wethouder in Zoeterwoude), Jeroen Staatsen (Burgemeester van Voorschoten), Robert Strijk (Wethouder in Leiden) en Jan Waaijer (Burgemeester van Oegstgeest).

De stuurgroep is aan de slag onder voorzitterschap van Elco Brinkman (Lid Eerst Eerste Kamer en inwoner uit de regio). De gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd en met hen is ook gesproken over de wijze waarop zij als raadsleden maar ook de inwoners, de bedrijven en de maatschappelijke organisaties in de vijf gemeenten betrokken worden.

Voorzitter Elco Brinkman: “De regiogemeenten hebben al op veel terreinen in gezamenlijkheid visies en plannen ontwikkeld. Al die ervaringen, dat vele denkwerk en onderzoeksmateriaal, worden natuurlijk goed benut. We nemen nu eerst even de tijd om de marsroute met elkaar te bepalen maar u gaat de komende tijd regelmatig van ons horen.”

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×