Het gebouw van ROC Leiden bij station Lammenschans.

ROC Leiden werkt aan herstelplan

Het ROC Leiden heeft voor het eind van het jaar een herstelplan klaar waarin staat hoe zij de kwaliteit van het onderwijs gaan verbeteren. Ook wordt dan bekend hoe de situatie omtrent het Leidse MBO is ontstaan. Dit wordt uitgezocht door een commissie in opdracht van minister Jet Bussemaker van onderwijs.

Chris de Waard ging in gesprek met wethouder Frank de Wit en duo-raadslid van de PvdA Martijn Otten over de stand van zaken van het ROC Leiden.

Eerder dit jaar werd faillissement van het ROC Leiden nog afgewend. Dit was mogelijk door een financiële injectie van 40 miljoen, toegewezen door de minister van onderwijs. Daarbij werd ook een reddingsplan opgesteld.

Herstelplan
Wethouder Frank de Wit over de stand van zaken: “De opdracht bestaat uit twee delen. Het ROC werkt aan een plan van aanpak hoe zij de kwaliteit van het onderwijs omhoog kunnen brengen, met ook wat minder opleidingen. Dit plan gaat half november naar de minister. Daarnaast heeft de minister een commissie opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. De minister verwacht dat daar in december meer duidelijkheid over zal zijn.”

Inspraak
Volgens Martijn Otten, duo-raadslid van de PvdA, moet de aandacht vooral liggen op het verbeteren van het onderwijs en moeten ook de studenten goed bij de nieuwe plannen worden betrokken. “Voor mij is het heel belangrijk dat het onderwijs gewoon goed is. We zagen een half jaar geleden dat we het slechtste ROC van Nederland hadden en dat moet echt beter. Ten tweede moeten studenten zelf inspraak krijgen in wat er gaat gebeuren. Daar is het in het verleden misgegaan. Bestuurders namen beslissingen over de hoofden van leerlingen heen, maar we moeten die leerlingen zelf ook beslissingen laten nemen.”

Voor de toekomst wordt er gedacht aan samenwerking tussen de verschillende MBO’s in Leiden en aan kleinschaliger onderwijs. De komende maanden is dit echter nog niet aan de orde, verwacht Otten.

Nieuws Onderwijs ROC ROC Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×