De jury boog zich de afgelopen weken over de verrichtingen van de Leidse raadsleden in 2015. Inmiddels zijn er drie namen boven komen drijven: Margreet van Wijk, Jos Olsthoorn en Dorien Verbree. (Foto's: Chris de Waard en Gideon Roggeveen).

Genomineerden Leids Raadslid van het Jaar bekend

VVD-raadslid Margreet van Wijk – Meijer, haar partijgenoot Dorien Verbree en GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn zijn genomineerd voor de titel Leids Raadslid van het Jaar 2015. Dat heeft de jury – bestaande uit journalisten en oud raadsleden – bekendgemaakt. Bijzondere aandachtspunten waren dit keer de zichtbaarheid van raadsleden in de stad, dominantie in het politieke debat en het zo nodig in durven gaan tegen het eigen partij standpunt of de eigen wethouder. Politiek is immers niet voor bange mensen.

Motivatie

jos

Jos Olsthoorn van oppositiepartij GroenLinks neemt het al geruime tijd met veel vuur op tegen de in zijn ogen massale en vaak onnodige bomenkap in de stad. Hij heeft dat onderwerp echt politiek op de kaart gezet. Hij moest hiervoor regelmatig flink aan de bel trekken. Met schriftelijke vragen aan de wethouder, het stellen van vragen in raads- en commissievergaderingen en keer op keer in de pers. Met succes. Onlangs heeft het college ‘quick scan’ uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan zijn verbeterpunten voor de processen rondom vergunningverlening, kap en beheer van bomen naar voren gekomen. Concreet resultaat: het behoud van alle bomen in de Kooi waarvan het college eerder oordeelde dat ze gekapt moesten worden. Ook mensen bij wie bomenkap dreigt weten hem vanuit de hele stad te vinden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dorien Verbree zit pas kort in de Leidse raad, maar weet haar stempel al aardig te drukken. Tegen de zin van het college diende ze een motie in over de aanleg van rotondes in de Merenwijk. Die motie werd ontraden, maar wel aangenomen. Daarin werd gevraagd een bedrag te reserveren voor de aanleg van rotondes op het kruispunt Ketelmeerlaan – IJsselmeerlaan en op het kruispunt Ketelmeerlaan – Gooimeerlaan. Het college heeft in de wijk een enquête laten uitvoeren met onder andere de vraag of de wijk deze rotondes wel wil. In februari komt er een voorstel van het college om de motie van de VVD als afgedaan te beschouwen. Recent had Verbree nogmaals succes in de Leidse raad toen ze een meerderheid achter zich kreeg voor de aanleg van 1500 tijdelijke fietsenstallingen bij station Leiden Centraal. Haar ‘eigen’ VVD-wethouder Laudy voelde er helemaal niets voor, maar moet nu toch op zoek naar extra stallingsruimte bij Leiden Centraal.

 

margreetMargreet van Wijk – Meijer is al jaren een raadslid dat wanneer ze dat nodig acht haar gezag doet gelden. Zowel in de gemeenteraad als daarbuiten komt Van Wijk-Meijer met enige regelmaat met voorstellen die ze vol vuur verdedigt.

Het historische centrum als UNESCO erfgoed, een voorkeur voor het inkopen door de gemeente bij lokale ondernemers en recent, iets ludieker, het verdwijnen van de kerstbomen in het centrum zonder overleg met binnenstad-winkeliers en raadsleden. Wethouder Strijk kreeg er zelfs in de landelijke media van langs.

 

 

Bij de titel Raadslid van het Jaar hoort een wisselbokaal. Deze wordt uitgereikt op vrijdagavond 22 januari in Koetshuis de Burcht tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Leiden. Het is dit jaar voor de tiende keer dat de verkiezing wordt gehouden. In sommige jaren kent de jury ook een Leidse Effie toe. De effie is een blijk van waardering die om meerdere redenen kan worden uitgereikt. In het verleden was het bijvoorbeeld een oeuvreprijs, een aanmoedigingsprijs of bijvoorbeeld vorig jaar een onderscheiding wegens de zeer effectieve campagne waarmee GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe vanaf een onverkiesbare plaats toch met voorkeurstemmen in de raad kwam. Of er dit keer ook een effie wordt uitgereikt, wordt pas duidelijk bij de uitreiking op 22 januari.

De jury bestaat dit jaar uit de raadverslaggevers Chris de Waard (Sleutelstad), Hans Schuurman (Leids Nieuwsblad) en Loman Leefmans (Leidsch Dagblad). Ook Gerard van Hees (oud-fractievoorzitter GroenLinks Leiden) en fotojournalist Emile van Aelst hebben zitting in de Jury071. De jury is actief via @jury071 op Twitter en via www.facebook.com/jury071 op Facebook.

Leiden Politiek Raadslid van het Jaar


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×