Een stripboek over de ziel van Leiden: dat is nogal een uitdaging, maar de kop is er af. (foto's: J.P. Kranenburg)

De speurtocht naar de ziel van Leiden is gestart

Een stripverhaal maken is niet eenvoudig. Een stripverhaal maken met een hele stad is een heel grote opgave. En een stripverhaal over de ziel van een stad mét die stad maken is… ja, wat? Een onmogelijke opgave? Toch is het dat wat Robert van Oirschot een paar jaar geleden met een vriend bedacht en waaraan hij nu met een ploeg mensen aan is begonnen.

Breed draagvlak gezocht
Woensdagavond verzamelt zich in de bovenzaal van café Van Engelen een groep mensen; een stuk of vijfentwintig, grotendeels ‘dertigers’, spaarzaam wat ‘ouderen’. Als die groep moet bepalen wat dé ziel van Leiden is… . Al snel blijkt dát niet de bedoeling. Ook dit idee is via Stadslab gerouteerd en dus is de eerste stap gezet via “het netwerk van Stadslab”. Uit de woorden van Van Oirschot blijkt dat het echt de bedoeling is de héle stad de kans te geven zich met De Ziel Van Leiden te bemoeien.

Veel vragen
De avond is vooral bedoeld als aftrap. Je moet toch érgens beginnen. Het idee is dat het verhaal wordt ‘opgehangen’ aan het karakter van een stagiaire die de opdracht krijgt op zoek te gaan naar de ziel van Leiden. Al snel roept dat vragen op: wat ís dat, de ziel? Is er – nog wel – een ziel? Zijn er meerdere zielen? Wat bepaalt de ziel: de stadsbewoners of het decor van de stad? Hoe vind je de (mensen met de) verhalen die de ziel vormen?

Verwevenheid
Van Oirschot c.s. hebben gelijk als ze ook het proces naar de realisatie van een stripboek tot het project rekenen. Alleen de aftrap al, met die beperkte groep, leverde ideeën, visies en vooral ook verhalen op. Verhalen die ‘nieuwe Leidenaars’ verrasten, terwijl ‘oude Leidenaars’ die voor vanzelfsprekende kennis hielden. Het zal spannend worden of er ook ziel-verhalen worden gevonden die niet afkomstig zijn van usual suspects. De bijeenkomst maakte ook glashelder dat de themagewijze aanpak van deze start eigenlijk onhoudbaar is, omdat de ziel ergens verborgen zit in de verwevenheid. Ook dat zal de groep voor uitdagingen plaatsen, want hoe pak je dat dan aan?

50.000 stuks
Een stripboek over de ziel van Leiden. We hébben toch al een stripboek over Leiden, een Suske en Wiske-aflevering? En we hebben toch al een PS|Theater dat zich bijna permanent bezighoudt met die ziel? Waarom dan dit project nog? Omdat in de Suske en Wiske-uitgave de stad vooral decor is en omdat het PS|Theater niet mee naar huis kan worden genomen om nog ’s door te bladeren, of weg te geven. Met 50.000 exemplaren moet het nieuwe stripboek de ideale combinatie vormen.

Vertel mee!
De avond is vooral een eerste oproep actief mee te denken en doen. Wat is volgens u, lezer, de ziel van Leiden? Vertel!

Bereikbaarheid
Er is uiteraard een projectbeschrijving – de website komt over een paar weken – en kom op 3 maart (meer is nog niet bekend) naar de eerste grote stadsbijeenkomst over De Ziel. Een (besloten) Facebookpagina is de tijdelijke oplossing, waarvoor u wel moet worden uitgenodigd. Aanloopperikelen, zullen we maar zeggen.

Advertentie

Cultuur Leiden Nieuws Reportage zielleiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×