Bewoners zijn mordicus tegen de bouw van een campus aan de Witte Singel. Onderdeel van dat plan is namelijk de sloop van hun 58 woningen. (Foto: Chris de Waard).

Veel politieke steun voor campusplannen universiteit

De universiteit is een belangrijke partner in de stad en als het goed gaat met de universiteit, gaat het ook goed met Leiden. Wethouder Frank de Wit (D66, onderwijs) is duidelijk in zijn steun aan de plannen van de Universiteit Leiden die op het zogenaamde Witte Singel / Doelencomplex (WSD complex) een ‘Humanities Campus’ wil bouwen. De faculteit Geesteswetenschappen groeit uit z’n jasje en dus moet er uitbreiding komen. Er zijn daarvoor verschillende scenario’s onderzocht, maar eigenlijk is voor de Universiteit Leiden alleen de voorkeursvariant in beeld, waarbij er een campus wordt gebouwd. Om dat mogelijk te maken moeten een complex van 58 sociale huurwoningen van De Sleutels worden gesloopt.

Chris de Waard in gesprek met mevrouw Schoemaker van de bewonerscommissie. Er valt met hen niet te praten over sloop.

Directeur Gerda van den Berg van De Sleutels, eigenaar van de woningen, wil eerst de besluitvorming in de Leidse raad afwachten. “Daar wordt het algemeen belang gewogen, daarna nemen wij ook een standpunt in.”

Vorige maand konden belanghebbenden inspreken bij de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Gisteravond was het de beurt aan de politiek. Veel partijen snappen de wens van de universiteit en steunen de campusplannen op zich wel. Mits er overeenstemming komt met De Sleutels over de te slopen woningen. D66, CDA, VVD en ChristenUnie willen wel dat er een zorgvuldig participatieproces komt met onder meer de bewoners van de woningen in het WSD-complex. Dat komt er ook, belooft wethouder De Wit.

Wethouder De Wit wijst op het belang van de universiteit voor de stad en vindt het daarom niet gek dat het college de voorgenomen ontwikkelingen volop steunt.

De SP, GroenLinks en ook de PvdA zijn nog niet zo ver dat ze nu al willen instemmen met de sloop van de woningen. Dat gebeurt met het voorliggende besluit ook niet, bezwoer wethouder De Wit hen. Dat komt pas aan de orde in een volgende fase. Na het participatieproces dat nu ingericht wordt.

Raadslid Yvonne van Delft van GroenLinks vindt dat de ruim 400 jaar oude universiteit  best wat creatiever kan zijn en ook met voorstellen moet komen zonder sloop van de woningen.

GroenLinks komt nog met een wijzigingsvoorstel in de raad. De partij wil de woonfunctie in het binnenstedelijk gebied behouden en zo voorkomen dat er op bepaalde uren geen enkele sociale controle meer is, omdat de studenten er niet altijd zijn. Dat hoeven wat GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft niet perse de bestaande woningen te zijn. “Maar dat is misschien wel zo slim”, aldus Van Delft die meerdere partijen aan haar zijde vond voor een voorstel in die richting.

 

Leiden Politiek Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×