Job Cohen over de complexiteit van de vluchtelingenopvang

15

“Koffie of thee? Thee waarschijnlijk?!” De als kwinkslag bedoelde opmerking moet Job Cohen ontelbare keren hebben gehoord. Maar onverstoorbaar is het antwoord “koffie”. De man van ‘thee drinken met Marokkanen’ is in Leiden op uitnodiging van de Oude Socialisten van de PvdA om van gedachten te wisselen over de vluchtelingensituatie: beleid, oorzaken, gevolgen, analyses en meningen. Ze komen allemaal voorbij in de twee uur durende bijeenkomst. Zo’n vijftien ‘oude socialisten’ zijn aanwezig, van voormalig wethouders, raadsleden, managers en een emeritus hoogleraar, tot een enkele vakbondsman. Wéér viel op dat felle criticasters van vluchtelingen afwezig waren en het open debat niet aangingen.

“Verbeter de omstandigheden dáár”
Het thee-imago doet Cohen onrecht. Zijn analyse en pleidooi zijn gebaseerd op een onwankelbaar vertrouwen in de rechtsstaat die iedereen (gelijke) rechten geeft, maar ook de mogelijkheid om bij overtreding op te treden. “Aan onze vrijheden mag niet worden getornd” Cohen ziet wel een complexe situatie die is ontstaan en waarin meerdere factoren een rol spelen, maar die geen vrijbrief biedt om rechten op te schorten of elementaire Nederlandse uitgangspunten terzijde te schuiven. “Zo lang er een kloof is tussen arme en rijke landen, tussen oorlog en vrede, zal er een trek zijn naar veilige gebieden als het Westen. Die kloof verkleinen, is waar je je op moet richten, op betere omstandigheden dáár” Tegelijk, maakt hij duidelijk, is dat niet iets wat op korte termijn valt te realiseren. Dat ‘we’ er te weinig aandacht besteedden in rustiger tijden, maakt wel dat we nu worden overrompeld door de stroom vluchtende mensen.

Botsende werelden
Cohens betoog is weloverwogen. Opvallend is de scheiding der gevoelens die zichtbaar is; die tussen de meer analytische, soms beschouwende antwoorden van een aantal aanwezigen en de op dagelijkse ervaringen gebaseerde meningen van anderen. Die twee lijken moeite te hebben elkaar te naderen. De recht-voor-z’n-raap geformuleerde standpunten van bijvoorbeeld de heer Rijsbergen over de zichtbare wereld in Leiden Noord worden te vaak weerlegd met cijfermatige en juridische argumenten van mede-PvdA’ers en missen daardoor de essentie van diens opmerkingen. Dan helpt een formulering “dat heb je nu al driemaal te horen gekregen” niet echt. Cohen erkent die spanning wel, zeker als het gaat om leefomgeving, om huisvesting, om banen “… maar zij (allochtonen, JvdS) mogen daarvan niet de dupe worden”.

Spanning, maar niet hopeloos
Was het een somber stemmend verhaal? Dat niet, wel is de conclusie gerechtvaardigd dat de complexiteit van de huidige situatie ervoor zal zorgen dat we de komende jaren er nog wel mee bezig zullen zijn in weerwil van die mensen die stellig beweren dé oplossing te hebben. Want een enkelvoudige oplossing is er niet. “Essentieel is wel dat we het sámen doen” mag Cohen de toehoorders dan wel voorhouden, maar of de onderscheiden doelen en meningen van politieke partijen dát mogelijk maken blijft de vraag. Maar ook bínnen partijen zal het niet eenvoudig zijn één ongedeelde analyse te gebruiken. En dan zijn er ook nog de ongelijke belangen van bijvoorbeeld een rijksoverheid en een gemeente: waar bijvoorbeeld de rijksoverheid noodzakelijkerwijs ‘niets meer doet’ voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, worden gemeenten geconfronteerd met ontheemde ménsen waarvoor zij een zekere (morele) zorgplicht hebben.

Verbittering in de samenleving
Op de vraag of hij iets begrijpt van “de verbittering in de samenleving” moet Cohen het antwoord schuldig blijven in de zin dat ook dat niet zo eenduidig te beantwoorden is. Daarin speelt zoiets als een tienjarige discussie over ‘allochtonen’ een rol, maar ook de recessie, en ook de media. Over die laatste: “maar dat zijn wij zelf. Wij zijn meer geïnteresseerd in negatief nieuws waarin het mís gaat dan in berichten waar het goed gaat”.

Politiek veilig
Uiteraard namen de aanwezigen de kans te baat om wat vragen te stellen over de PvdA. Of de PvdA “een voetveeg is van de VVD”: “Ik heb voor de helft ook dat gevoel en ik denk dat de VVD dat voor de andere helft ook denkt over de PvdA”. Een regeringsambt ambieert Cohen niet meer; en daarenboven verwacht hij dat deze regering de rit wel uit zit tot volgend jaar. Maar de mooiste nadenker in dat laatste kwartier was wellicht van de voorzitter, die Cohen er op wees dat zijn “uitspraken in duizendvoud worden vermenigvuldigd” en, de verslaggever van het Leidsch Dagblad aankijkend: “we hebben er alle vertrouwen in dat dat op de bekende terdege wijze zal geschieden”.

Delen

15 reacties

 1. Socialistische partijen zijn direct verantwoordelijk voor minstens 140 miljoen doden in de 20e eeuw, maar op de een of andere manier mag deze zeer gevaarlijke politieke stroming nog steeds ongestraft bij elkaar komen.

  • Piet Pekelharing op

   Als u het verschil tussen sociaal-democratie enerzijds en stalinisme en maoïsme anderzijds al niet eens ziet, is er met u geen zinvolle discussie mogelijk.

    • Piet Pekelharing op

     En wat heeft het feit dat Job Cohen is uitgenodigd door het platform van gepensioneerde leden van de P.v.d.A. hiermee te maken?

 2. Vluchtelingen niet welkom!!! Verkrachters zijn het!!! Ziektes, verwerpelijke islam facisme en kunnen hun handjes niet thuis houden. Zolang links wegblijft kijken blijf je Geldermalsen heesch praktijken houden.

 3. Neem zelf paar vluchtelingen in huis merk je het van zelf. Het volk is het zat! PVV staat niet voor niets op 41 virtuele zetels.

  • eric van 't groenewout op

   41 van de 150? Dat is minder dan 30%, oftewel ruim 70% ziet niets in de PVV. “Het volk is het zat”. Tja, ik ben “dat volk” met al hun trammelantgeschreeuw meer dan zat. Gelukkig dat er 109 virtuele zetels zijn voor partijen die niet met schijnoplossingen aan komen. Gelukkig is “Het Volk” het blijkbaar niet met het huilie-huilie partijtje van Wilders eens. Jammer dat pakweg 25% van de Nederlanders niet door de dogma’s van de Geblondeerde Leider heen prikt. Elke zetel voor deze beweging, die alleen maar inspeelt op onbehagen, vooroordelen en ressentimenten, is er een te veel. Ik schat dat minstens 70% van Nederland minder Wilders wil.

   • Noem een partij met meer virtuele zetels dan? U bent een hypocriet ten top. Eigen volk eerst! Kom van uw stoel af en zie de multi culti waanzin.

    • Gerard van der Veer op

     1. “Noem een partij met meer virtuele zetels dan?”. Dat hoeft E. niet, want dat beweerde E. niet. Hij reageerde op je blindpaardgeneralisatie “Het volk is het zat! PVV staat niet voor niets op 41 virtuele zetels.”. 41 van 150 virtuele zetels maken 30 procent van stemgerechtigd “volk”.
     *
     2. “U bent een hypocriet ten top”. Ach, een ongezouten mening.
     *
     3. “Eigen volk eerst!”. Probeer voor de afwisseling eens: “Hup Ajax!”.
     *
     4. “Kom van uw stoel af en zie de multi culti waanzin.”. Eh: je eigen teksten getuigen een en al van multiculti-waanzin. Zij kunnen zittend tot zich genomen worden. Maar laten we het simpel houden: kun je (a) begrijpend lezen? (b) rekenen?

 4. De Leidse PvdA heeft zo’n 150 65+-leden (“socialisme en goede gezondheid gaan blijkbaar hand in hand”)

  Goede gezondheid.?? Ik zie maximaal 20 personen aan de tafel. En wat er zit, ziet er nou ook niet zo florissant uit. Dus of het socialisme nou zo goed doet vraag ik me af. Zit Gerard er ook bij.? Lekker jaren 70 lullen.

Over de auteur

Jan van der Sluis

Schraapt het liefst aan de oppervlakte in de verwachting dat daaronder iets echt leuks is te vinden. Het sociaal en cultureel domein en de thema's (burger)participatie en innovatie boeien hem het meest.

Je bent nu offline