Nieuw besluit over vergunning coffeeshop GOA

Burgemeester Lenferink gaat zo snel mogelijk een nieuw besluit nemen over de sluiting van coffeeshop GOA. Wanneer precies weet hij nog niet: “Gezien de gevoeligheid en de complexiteit wil ik dit besluit zorgvuldig voorbereiden”, zo schrijft Lenferink in een brief aan de gemeenteraad.

Bibob
Eind 2013 weigerde Lenferink om GOA een vergunning te geven. Dat was onder andere op basis van een advies van het Landelijk Bureau Bibob. Dat gaat de gangen na van de aanvrager van een vergunning. Als er een ernstig vermoeden is van misbruik van de af te geven vergunning is dat een reden om deze te weigeren. Omdat het gaat over de gedragingen van een natuurlijk persoon is dat advies geheim in verband met de privacy.

Stashes
Een andere reden voor het weigeren van de vergunning was de te grote handelsvoorraad die GOA in de directe omgeving van de coffeeshop bewaarde. Volgens het gedoogbeleid mag hoeveelheid softdrugs in de coffeeshop zélf niet groter zijn dan 500 gram. Omdat de dagomzet van coffeeshops meestal hoger is, wordt er in de buurt doorgaans een geheime extra voorraad bewaard. Dat worden ‘stashes’ genoemd. Daarvoor toont Lenferink begrip. De burgemeester schrijft aan de raad dat hij zelfs als er op zo’n inbeslagname een veroordeling volgt hij daarin geen reden ziet om een vergunning te weigeren of in te trekken. Wel kent dit beleid volgens Lenferink zijn grenzen: “Het zich inlaten met groothandel in drugs zal door mij niet worden getolereerd”.

Handelsvoorraad
Hoewel Lenferink grote voorraden softdrugs dus niet wil tolereren, denkt de rechter daar heel anders over. De Raad van State oordeelde onlangs dat een handelsvoorraad van 70 kilo ten behoeve van de bevoorrading van drie coffeeshops niet als een onredelijke of bovenmatige voorraad wordt aangemerkt. “Ik zal mij dus nader moeten beraden over hoe ik voortaan met grotere handelsvoorraden moet omgaan”, aldus de burgemeester. “De noodzaak tot nadere regulering van de achterdeur van coffeeshops neemt hiermee alleen maar toe.”

Leidse Model
Het coffeeshopbeleid in Leiden heeft volgens Lenferink een aantal doelstellingen. Het strikt scheiden van alcohol en drugs, een eveneens strikte scheiding van hard- en softdrugs, het voorkomen van straathandel en overlast en het bestrijden van criminaliteit. Binnen dat Leidse Model passen tien coffeeshops die alleen binnen de singels zijn toegestaan. Leiden telt er momenteel ook tien die open zijn. Als GOA alsnog een vergunning krijgt, heeft Leiden er elf totdat er een zelf stopt. Er geldt dan een uitsterfbeleid totdat het er weer tien zijn.

Leiden Politiek Coffeeshop


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×