Burgemeester Lenferink beantwoordt vragen van de raadsfracties tijdens het debat over de tijdelijke huisvesting van statushouders. Ook wees hij er op dat Nederland het internationale vluchtelingenverdrag heeft getekend, waarin ook opvang is geregeld. (Foto: Chris de Waard).

Leidse raad bijna unaniem voor meer onderzoek opvanglocaties statushouders

Op de stem van Tomas Kok na heeft de hele Leidse gemeenteraad vannacht ingestemd met nader onderzoek naar alle negen locaties die het college van burgemeester en wethouders in beeld heeft voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning en speciale doelgroepen. Daar ging wel een urenlang debat aan vooraf.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over de Leidse huisvestingsopgave voor statushouders.

Dat een meerderheid van de Leidse raad het collegevoorstel zou steunen is in de lijn der verwachting. Dat die steun, ondanks de forse bezwaren die sommige partijen hebben bij enkele locaties, zo massief zou zijn is toch wel verrassend. D66 is bijvoorbeeld mordicus tegen noodwoningen bij de Vrouwenweg en diende een voorstel in om die locatie nu al te schrappen. Hoewel dat wijzigingsvoorstel geen meerderheid haalde, stemde de grootste partij in de Leidse raad toch voor verder onderzoek naar alle locaties. “Een tegenstem zou tegen alle locaties zijn en dat was niet wat we beoogden,” verklaart D66-raadslid Fleur Spijker.

Chris de Waard in gesprek met D66-raadslid Fleur Spijker die uitlegt waarom de partij nu toch instemde met nader onderzoek naar alle locaties.

Dat D66 vervolgens ook een voorstel van het CDA niet steunde, wekte wel de nodige bevreemding. De Christendemocraten wilden de garantie dat áls er toch noodwoningen komen in de Oostvlietpolder, het gebied na het verstrijken van de maximale termijn van tien jaar weer groen wordt opgeleverd. “Dan ga je er toch vanuit dat er gebouwd wordt en daar zijn we tegen”, zo luidt het principiële argument van D66 voor het onthouden van hun steun aan dat CDA-voorstel dat nochtans een overduidelijke ‘als’ bevat.


Het besluit van de raad betekent dat het college verder onderzoek kan doen naar alle negen locaties. In een later stadium kan de raad alsnog per locatie een afweging maken. De kans dat de Vrouwenweg dan alsnog afvalt, lijkt groter dan bij de andere acht plekken die nader worden bekeken. Veel partijen willen liever minder mensen opvangen in de polder, maar volgens het college wordt het dan te duur. Dat lijkt te wijzen op hoge te maken kosten voor de plaatsing van noodwoningen in het drassige weiland waar bovendien alle voorzieningen nog moeten worden aangelegd. Water, elektriciteit, riolering en ontsluitingswegen bijvoorbeeld.

Binnen enkele maanden wil het college de onderzoeken afgerond hebben. Dat geldt ook voor onderhandelingen met grondeigenaren. Als er plekken geheel of gedeeltelijk afvallen, moet Leiden verder kijken naar alternatieve locaties. Die zijn al in kaart gebracht. In totaal zo’n 58. Daarvoor geldt echter zonder uitzondering dat de hoge kosten met zich meebrengen of een lange doorlooptijd kennen alvorens ze in gebruik genomen kunnen worden. Of allebei. “Anders hadden ze wel op de shortlist gestaan,” zei burgemeester Lenferink gisteravond tegen alle partijen die nu al wilden shoppen in de geheime longlist.

Leiden Politiek Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×