Een impressie van het deel van de Centrumroute dat als eerste op de schop gaat.

Eerste fase herinrichting centrumroute start komende zomer

Over een paar maanden gaan de werkzaamheden aan de Centrumroute van start. Dat is het route tussen de stations Leiden Lammenschans en Leiden Centraal. Dat tracé wordt grotendeels opnieuw ingericht. Dat gebeurt gefaseerd. Als eerste is het stuk tussen de Jan van Houtbrug en de kop van de Hooigracht aan de beurt. Dat moet nog dit jaar klaar zijn.

Kanaalweg en Jan van Houtbrug

De gemeente streeft ernaar om ook meteen de Jan van Houtbrug te vervangen. Daar ligt sinds kort een noodbrug. Of de nieuwe brug meteen wordt meegenomen met de komende herinrichting hangt vooral af van de doorstroming van het verkeer. Daar worden nu de laatste studies naar verricht. Complicerende factor daarbij is de afsluiting – vanaf aanstaande maandag – van de Kanaalweg en de gedeeltelijke afsluiting van de Burggravenlaan. Die afsluitingen zijn nodig voor de aanleg van een spoor-onderdoorgang in de Kanaalweg en die werkzaamheden gaan anderhalf jaar duren.

Zebrapaden

De Centrumroute moet over enkele jaren een belangrijke HOV-route door Leiden worden. De rode R-Net bussen rijden volgens een veel strakker schema dan normale bussen. Betrouwbare reistijden zijn topprioriteit bij Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom komen er op het tracé zo min mogelijk zebrapaden. Als daar een voetganger opdaagt, heeft die voorrang en moet de bus stoppen. Dat gaat ten koste van de betrouwbaarheid. Daarom komen er op verschillende plekken verkeerslichten waar mensen kunnen oversteken. “Dan kan je precies regelen hoe lang het duurt. Dat kost ook tijd, maar gaat niet ten koste van de betrouwbaarheid van de reistijd,” legt wethouder Strijk uit.

Parkeerplaatsen

Op de Oranjeboomstraat wordt een extra rijbaan aangelegd. Dat gaat ten koste van de parkeerplaatsen in de straat. Vergunninghouders kunnen in de toekomst gebruik maken van de Hoogvlietparkeergarage even verderop.

Leiden Politiek Centrumroute janvanhoutbrug kanaalweg


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×