Wethouder Marleen Damen hoopt dat de proef slaagt, zodat er steeds meer jongeren geholpen kunnen worden met het oplossen van hun schuldproblematiek. (Foto: Sleutelstad).

Gemeente start proef met schuldhulpverlening voor jongeren

De gemeente Leiden gaat 25 jongeren helpen om van hun schulden af te komen. De Leidse Stadsbank treft een regeling voor de totale schuldenlast en de jongeren lossen vervolgens maandelijks een bedrag af aan de gemeente. Tegelijkertijd krijgen zij begeleiding om te voorkomen dat zij opnieuw schulden maken. De gemeente stelt voor de pilot een fonds van 300.000 euro in.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over het oplossen van schulden bij jongeren.

De Stadsbank onderhandelt voor de jongeren met hun schuldeisers om aflossingsregelingen te treffen. Daarbij ontvangen de schuldeisers vaak niet de volle 100%. De jongeren moeten wel alles terugbetalen aan de Stadsbank, maar daar krijgen ze wel maximaal 15 jaar de tijd voor. Wethouder Damen: “De kwijtgescholden bedragen worden in het fonds gestort. Op die manier wordt het fonds dus steeds aangevuld en kunnen we met dat geld weer andere jongeren helpen.”

Meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft in het afgelopen jaar een schuld gehad. Voor hen is het moeilijk om uit de schulden te komen. Zij hebben vaak geen inkomen, waardoor het heel lastig is om goede aflossingsregelingen te treffen. Doordat de Stadsbank de schuld overneemt, ontstaat er wel een onderhandelingspositie.

Voor de begeleiding van de jongeren wordt samengewerkt met verschillende hulpverlenende organisaties in de stad zoals sociale wijkteams, Cardea, de Binnenvest, ROC Leiden, Libertas, GGZ, Studio MOIO, Humanitas en Schuldhulpmaatje.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×