De paal op de brug tussen de Sitterlaan en de Burggravenlaan maakt het doorgaan van auto's tijdens de spits onmogelijk. (Foto: Chris de Waard).

Onbegrip bij VVD over afsluiting Burggravenlaan

Een van de alternatieve routes om Leiden via de oostkant te verlaten, is tijdens grote delen van de dag dicht. Nu de Kanaalweg voor anderhalf jaar is afgesloten, is de doorgaande route via Burggravenlaan-Sitterlaan. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat de Burggravenlaan tijdens de spitsuren is afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan en stelt vragen aan het college.

Op de brug tussen de De Sitterlaan en de Burggravenlaan staat gedurende grote delen van de dag een paal die het doorgaan van auto’s onmogelijk maakt. Volgens de website van de gemeente is de afsluiting bedoeld om tijdens de spitsuren het verkeer om te leiden en ervoor te zorgen dat er minder sluipverkeer komt. Dit zou veiliger zijn voor de schoolgaande kinderen.

Sluipverkeer Professorenwijk

De VVD vindt deze redenering onbegrijpelijk. VVD-raadslid Dorien Verbree stelt in een brief aan het college dat automobilisten door de extra afsluiting juist de wijken in gaan. Er wordt dus juist sluipverkeer gecreëerd door de paal. Verbree wil nu van het college weten of zij vinden dat het sluipverkeer dat nu door de kinderrijke Professorenwijk gaat, de veiligheid meer bevordert dan het verkeer over de Burggravenlaan. Als dit niet zo is, dan vraagt ze waarom de gemeente met het plaatsen van de paal dan toch voor sluipverkeer door de Professorenwijk kiest.

Files

Ook zijn de ontstane verkeersopstoppingen zeer ernstig.  De file van verkeer dat gedurende de ochtendspits via de Burggravenlaan-Sitterlaan de stad wil verlaten, blijkt op sommige ochtenden zelfs tot aan het Levendaal te staan. Daarom vraagt Verbree aan het college of zij deze mate van verkeershinder redelijk vinden, en zo nee, hoe ze de verkeershinder gaan verminderen.

Spitstijden

Volgens de website van de gemeente wordt de paal alleen tijdens de spitsuren gebruikt. De paal staat volgens de VVD echter ook buiten de spitstijden nog omhoog. Ook op momenten dat er nauwelijks schoolgaande kinderen in de buurt zijn. Het raadslid sluit haar brief af met de vraag waarom het college kiest voor een veel langduriger afsluiting van de weg.

Leiden Politiek kanaalweg poller


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×