Woningen, scholen, bedrijfs- en verenigingsgebouwen. Overal groeit de aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen. (Archieffoto: Maaike Lek).

Honderden Leidse corporatiewoningen krijgen zonnepanelen

De komende jaren worden zeker 400 corporatiewoningen in Leiden voorzien van zonnepanelen. Leiden kopieert het concept ‘Tegenstroom’ dat eerder door woningcorporatie Ymere werd uitgevoerd in Almere naar Leiden. “Het is een succesvolle aanpak die zich bewezen heeft en relatief makkelijk vertaald kan worden naar andere steden en partijen”. Dat staat in een brief van de inmiddels vertrokken wethouder De Wit waarin hij ingaan op een door de gemeenteraad aangenomen voorstel van de PvdA waarin wordt gevraagd om extra geld voor huurders die duurzaamheidsmaatregelen willen nemen.

Gratis energiescan voor huurders

Direct geld doorsluizen naar huurders blijkt juridisch lastig. Wel komen er allerlei voorlichtingscampagnes en bijvoorbeeld gratis energiescans, waarmee ook huurders worden aangespoord tot het nemen van maatregelen in samenwerking met hun woningbouwcorporatie.

Corporaties doen al veel

“Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de Leidse corporaties over het gezamenlijk optrekken bij de verduurzaming van huurwoningen”, schrijft De Wit die laat weten dat die gesprekken zeer goed verlopen. “Het beeld is positiever dan aanvankelijk gedacht”. De gemeente zit om tafel met Duwo, Ons Doel, Portaal en De Sleutels om afspraken te maken over energiebesparing en verduurzaming van huurwoningen.

De corporaties doen al veel aan verduurzaming. Niet alleen met fysieke ingrepen, maar ook met bijvoorbeeld bewustwordingscampagnes bij studentenhuizen. Portaal wil energieneutrale woningen bouwen op het Lakenplein en ook woningen aan de Agaatlaan energieneutraal maken. Ook in de Celebesstraat, de Hoflaan en de Druckerstraat worden binnenkort duurzaamheidsmaatregelen meegenomen bij geplande renovaties. De Sleutels gaat een groot aantal geisers vervangen. Dat moet niet alleen een lagere energierekening opleveren, maar ook meer comfort. Ook is het veiliger.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×