Wethouder Marleen Damen en PvdA-raadslid Anna van den Boogaard presenteerden donderdagavond tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een brochure over het minimabeleid. (Foto: Reanne van Kleef).

PvdA wil Leidenaren beter informeren over minimabeleid

In Leiden maken nog onvoldoende mensen gebruik van de regelingen uit het minimabeleid. Daarom lanceert de PvdA een brochure over dit beleid. De komende periode wordt de brochure in de stad verspreid om zo meer Leidenaren te informeren.

Armoede in Nederland is nog altijd groot. Minimabeleid kan armoede niet oplossen maar kan de gevolgen van armoede verzachten door het bijvoorbeeld mogelijk te maken dat kinderen wel naar een sportclub of muziekles kunnen. In Leiden is daarvoor een ruimhartig minimabeleid. Leidenaren met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van deze regelingen. In Leiden gaat het om zeventien procent van de huishoudens. Onder hen zijn 2.810 minderjarige kinderen. Dat is veertien procent van alle kinderen in Leiden.

Uit de Armoedemonitor 2015 blijkt dat in de Leiden ongeveer de helft  van de doelgroep wordt bereikt. Bij regelingen speciaal voor kinderen ligt dat getal nog lager, daarbij wordt maar één derde van de doelgroep bereikt.

Wat de Leidse PvdA betreft moet en kan dit beter. Raadslid Anna van den Boogaard: “In Leiden hebben we het minimabeleid weer opgebouwd en uitgebreid en daar zijn we trots op. Nu is het tijd voor de volgende stap en dat is dat we zorgen dat iedereen die ondersteuning nodig heeft, deze ook krijgt. De komende periode gaan we de brochure in de stad verspreiden en hopen dat op deze manier meer mensen een aanvraag gaan indienen.”

Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×