Het bedrijf van de laatste melkveehouder in Leiden is gered. Ook zijn koeien kunnen in de wei blijven lopen.

Oostvlietpolder definitief groen met koeien in de wei

De laatste polder van Leiden blijft definitief groen. De Leidse gemeenteraad is vanavond unaniem akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan waarin dat wordt gewaarborgd.

Chris de Waard sprak na de raadsvergadering met CDA-raadslid Moniek van Sandick, GroenLinks-fractievoorzitter Walter van Peijpe en met melkveehouder Wilbert van der Post.

Een wijzigingsvoorstel dat het CDA Leiden indiende, werd breed gesteund. Een tweetal stroken groen naast de Elza Hoeve van melkveehouder Wilbert van der Post krijgt de bestemming ‘agrarisch met waarden’ in plaats van ‘natuur’ zoals het college had voorgesteld. Dat betekent dat als Van der Post die grond overneemt van de gemeente, hij dat land mag bemesten. Dat is noodzakelijk om gras te laten groeien met voldoende voedingswaarde voor de melkkoeien. Bij een natuur-bestemming mag dat niet.

Een voorstel van de VVD haalde het niet. De partij stelde voor om te inventariseren welke voormalige agrarische opstallen er nog in het gebied aanwezig zijn. Indien die gesaneerd zouden worden, wilde de VVD per geval bekijken of er dan eventueel op beperkte schaal iets teruggebouwd zou kunnen worden. Daarmee zou tegemoet gekomen zijn aan de wens van eigenaar Van Schie van Vlietweg 12. Die wil graag oude kassen slopen en een woning terugbouwen. Dat is nu definitief van de baan.


Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy over de aanpassing aan het groene bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder.

Leiden Politiek dansendekoeien Oostvlietpolder RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×