Begin november werd het kunstgrasveld van DoCoS bemonsterd door het RIVM. (Archieffoto: Reanne van Kleef).

Gemeente wacht uitkomst RIVM-onderzoek kunstgraskorrels af

De gemeente heeft alle Leidse voetbalbesturen een nieuwe brief gestuurd over de rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden. De aanleiding van de brief is een uitzending van het NOS-journaal op 27 november waarin een toxicoloog resultaten uit een onderzoek becommentarieerd. De gemeente adviseert de verenigingen om de uitkomst van het onderzoek door het RIVM af te wachten. Dit verschijnt naar verwachting op 15 december.

Het advies wordt gegeven in overleg met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De uitzending van de NOS wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar volgens de VSG is dat niet zo. De resultaten van het onderzoek werden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen, terwijl rubergranulaat onder een andere norm valt. Onder welke norm een stof valt, wordt bepaald op basis van gebruik.

In het onderzoek waar de NOS over berichtte, zijn zestig kunstgrasvelden onderzocht. Gemiddeld werd voor vier kankerverwekkende stoffen de consumentennorm tussen de 1,5 en 3,7 keer overscheden.

De RIVM voert een eigen onderzoek uit waarbij honderd velden door heel Nederland worden getest. In Leiden werd een kunstgrasveld van DoCoS bemonsterd. Totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, ziet het RIVM geen reden om het advies te wijzigen en kan er worden gesport op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. De VSG en de gemeente Leiden volgen dit advies. De gemeente zal de verenigingen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.


Chris de Waard sprak met sportwethouder Paul Dirkse over het advies van de gemeente aan de Leidse voetbalverenigingen.

 

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×