Gemeente Voorschoten onder curatele

De provincie Zuid-Holland plaatst de gemeente Voorschoten onder preventief verscherpt toezicht. Dat heeft het provinciebestuur laten weten aan het college van burgemeester en wethouders in de Leidse buurgemeente.

Het college, bestaande uit VVD, CDA en ONS Voorschoten, heeft pas woensdagmiddag de voltallige Voorschotense gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van de provincie dat, naar nu blijkt, maandag al aan het gemeentebestuur is meegedeeld.

Dat is zeer tegen het zere been van de oppositie. Zo reageert GroenLinks-fractievoorzitter Monique Lamers woedend: “Pijnlijk brengt dit niet-informeren van in elk geval een deel van de gemeenteraad in herinnering hoe in 2011 het voorstel van het toenmalige college van ONS en VVD voor de ambtelijke fusie met Wassenaar eerder aan de pers werd medegedeeld dan aan de oppositiepartijen. Ook dit gebeurde tijdens het kerstreces. Er zijn toen excuses aangeboden, maar kennelijk is er niets geleerd.”

GroenLinks noemt de situatie verder ‘heel ernstig’. Lamers: “Dit besluit van de provincie tot preventief financieel toezicht gaat namelijk grote gevolgen hebben voor de gemeente Voorschoten en haar burgers. Belangrijke vragen zijn voor ons hoe het zover heeft kunnen komen, wat de gevolgen precies zullen zijn en wat ons nu te doen staat.”

Het antwoord op die vragen heeft ze nog niet. “Wij nemen even de tijd om dit te overdenken en ons te beraden op hoe nu verder. Voor nu kunnen wij de burgers van Voorschoten alleen maar zeggen hoezeer wij het betreuren dat Voorschoten in deze situatie terecht is gekomen.”

Ook vanuit de coalitie wordt geschokt gereageerd. VVD-fractievoorzitter Nanning Mol baalt ervan dat Voorschoten preventief toezicht krijgt. “Maar er zal wel wat moeten gebeuren. Er is geen sprake van een financiële chaos, de afgelopen jaren is namelijk keihard gewerkt om onze financiën inzichtelijk te krijgen en zijn onze beheerplannen weer op peil gebracht. Daardoor weten we nu heel goed hoe we ervoor staan: Voorschoten geeft meerjarig toch nog meer geld uit dan dat er binnenkomt. Om dat op te lossen moeten we als gemeenteraad onze verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn moeilijke keuzes te maken.”

Mol ziet ook voordelen. “Al enkele jaren achtereen heeft de VVD opgeroepen tot een kerntakendiscussie en ook tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling hebben we samen met CDA en ONS een amendement ingediend tot een forse taakstelling op een aantal posten. We kunnen nu mopperen, maar ook de expertise van de provincie gebruiken om verder te komen. Want wij verwachten dat de echt moeilijke keuzes ingrijpender zijn dan veel raadsleden denken: willen we bijvoorbeeld echt een grote eigen bibliotheek en een eigen zwembad houden of zijn we bereid in de toekomst voorzieningen slimmer samen te voegen of te delen met omliggende gemeenten.”

Politiek Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×