Het manifest werd door Ashley North overhandigd aan wethouder Robert Strijk (Foto: Chris de Waard).

Plan voor meer biodiversiteit op Leiden Bio Science park

De GroenLinks-raadsleden Ashley North en Jos Olsthoorn hebben samen met acht Leidse natuur- en milieuorganisaties een manifest opgesteld voor meer biodiversiteit op het Leiden Bio Science Park. Het stuk kreeg de naam ‘Manifest Leiden Bio Science Park: waar ecologie en economie elkaar versterken‘ mee en geeft tien tips aan het Leidse college voor de groene inrichting van het terrein.

Chris de Waard in gesprek met GroenLinks-raadslid Ashley North over het groene manifest.

Het manifest werd door Ashley North aangeboden aan wethouder Robert Strijk. Die is er blij mee, maar benadrukte wel dat biodiversiteit sowieso een van de uitgangspunten is bij het masterplan van het Leiden Bio Science Park. Omdat in dat masterplan allerlei andere zaken bijna tot in detail zijn uitgewerkt vonden de initiatiefnemers het belangrijk om met het manifest extra aandacht te vragen voor de ecologische waarde en de natuurlijke inrichting van het park.

Het manifest voor een ‘biodivers bedrijvenpark is een gezamenlijk initiatief van GroenLinks, Milieudefensie, de KNNV, Stichting Ideewinkel, Velt, Vrij Groen en, op persoonlijke titel, bestuursleden van de Bomenbond, de Leidse Biologen Club en bewoners van De Bockhorst.

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×