Leiden laat clubs gewoon voetballen op rubbergranulaat

6

Volgens het televisieprogramma Zembla is voetballen op kunstgras dat is ingestrooid met rubbergranulaat wel degelijk schadelijk voor de gezondheid van met name de jongste voetballertjes. Nadat het programma het gevaar van de rubberkorrels vorig jaar aan de orde stelde, deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van minister Schippers onderzoek naar de toxiciteit van het rubber.

Chris de Waard in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over voetballen op rubbergranulaat.

Volgens Zembla die sprak met onderzoekers van het VU Medisch Centrum heeft het RIVM maar een beperkt onderzoek uitgevoerd. Eigen onderzoek door het VU met zebravissen gaf wel degelijk blijk van grote gevolgen. Visseneitjes die in water werden gelegd waarin de rubbergranulaatkorrels hadden geleden, kwamen niet uit. De embryo’s van de zebravissen stierven voor het zover was.

Het RIVM blijft desondanks bij de eerdere conclusie dat het voetballen op de korrels geen kwaad kan, zelfs niet als mensen ze binnenkrijgen. In een reactie stelt de organisatie dat het VU onderzoek weliswaar serieus wordt genomen, maar het leidt niet tot andere inzichten.

Vanavond vroeg GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft in de gemeenteraadsvergadering mede namens de SP en de Partij voor de Dieren aan sportwethouder Paul Dirkse om in overleg te treden met de Leidse sportclubs en ze niet meer te laten spelen of trainen op het kunstgras met rubber.

Dirkse kwam de partijen niet tegemoet. “We hebben vandaag meteen een brief uitgedaan naar alle verenigingen die gebruik maken van de twaalf Leidse velden waarop rubberkorrels zijn gestrooid. We zien echter geen reden om de velden buiten gebruik te stellen. Ze zijn en blijven veilig.” De gemeente schaart zich vooralsnog achter het standpunt van de Vereniging Sport en Gemeente dat in navolging van het RIVM stelt dat het rubber veilig bespeeld kan worden.

Als Leiden alle bestaande velden waarop de rubberkorrels liggen zou vervangen door nieuwe velden met bijvoorbeeld kurkkorrels dan gaat dat volgens Dirkse al snel drie tot vier miljoen euro kosten. “En dan rekenen we de vervroegde afschrijving nog niet eens mee.” Voor het college is vervangen nu niet aan de orde.

Op de vraag of Leiden in de toekomst kan afzien van het aanleggen van nieuwe kunstvelden met rubber meldde Dirkse dat momenteel wordt onderzocht wat dat zou betekenen. Een eerste berekening wijst uit dat het gebruik van kurk op de velden al snel 80.000 euro duurder is dan rubber. Per veld. Ook de onderhoudskosten vallen hoger uit.

Van Delft vond de reactie van Dirkse ronduit teleurstellend en gaat met andere fracties overleggen wat er nu verder moet gebeuren.

Delen

6 reacties

 1. Ik vraag me af bij wie we over een aantal jaren terecht kunnen voor het geld voor ziektekosten e.d., als de zorgverzekeringen nog verder zijn uitgekleed en toch blijkt dat onze kinderen op ongezonde, kankerverwekkende speelvelden hebben gespeeld.

 2. René Dentener op

  Eens met mevrouw Van Delft. Geen woord over de schadelijkheid voor vogels die die rotzooi binnenkrijgen. Of de verontreiniging van oppervlaktewateren rond sportvelden met rubberkorrels. Of rubberkorrels die in het grondwater terechtkomen. Het kostenaspect en niet het milieu of de volksgezondheid is kennelijk de doorslaggevende factor in de besluitvorming van de sportwethouder. Geen idee wat die standpunten rond klimaat, natuur en milieu in het D66-partijprogramma (https://d66.nl/standpunt-over/natuur-3/ in de praktijk nu eigenlijk waard zijn…Maar goed er is natuurlijk een (financieel) probleem met de programmabegroting op het onderdeel sport.(ijshal, vervanging sporthal, zwembad De Vliet) Erfenis van Dirkse’s voorganger De Wit, die na herhaaldelijk verzoek niet in staat was een deugdelijke sportnota af te leveren aan de gemeenteraad.

  • René Dentener op

   Nog een kleine aanvulling: het RIVM geeft overigens wel toe, dat rubbergranulaatkorrels metalen zoals zink bevatten, die bij jarenlange blootstelling aan contact met de bodem vrij kunnen komen en schadelijk kunnen zijn voor organismen in bodem en oppervlaktewateren. Dit is nu juist het probleem met materialen zoals (micro)plastics of synthetisch rubber. Het blijft lang aanwezig in het milieu, is moeilijk afbreekbaar en als het afbreekt komen er stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu. Van microplastics weten we inmiddels dat het schadelijk is en vinden we dat ze ongewenst zijn. Het is inconsistent als je dat beleid niet zou doortrekken naar (het gebruik van) rubbergranulaatkorrels.

 3. Wie bekend is met de chemische samenstelling van rubbergranulaat begrijpt niet dat dit smerige afvalproduct in de leefomgeving mag worden gedumpt en dat de Nederlandse regering zich tegen strengere Europese regels heeft gekeerd. Tenzij deze persoon ook iets weet over het gelobby van de auto-, banden- en recyclingbranches en hun gevaarlijke invloed op een aantal Nederlandse politici en hogere ambtenaren. Dan wordt het opeens penetrant duidelijk: het stinkt vreselijk.
  Van Delft en de fracties namens welke ze over dit onderwerp sprak hebben natuurlijk gelijk.

  • Wellicht is het goed dat je dat eens aan ons uit wilt leggen Frank71, dat de chemische samenstelling van rubbergranulaat schadelijk is voor de leefomgeving.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.