Impressie van de drie verschillende nieuwbouwvolumes in het Kanaalpark. (Foto: Gemeente Leiden).

Plan voor 191 nieuwe woningen in Kanaalpark

Het Kanaalpark wordt als onderdeel van de nieuwe stadswijk Lammenschans getransformeerd naar een gemengd, stedelijk woon- en werkgebied. In het ontwerpbestemingsplan zijn 191 woningen met een huurprijs tussen de 700 en 900 euro per maand opgenomen. Inwoners en belanghebbenden kunnen nu nog zes weken op het plan reageren. Daarna wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. De bouw moet in 2018 van start gaan.


Reanne van Kleef sprak met Wethouder Robert Strijk over de 191 geplande appartementen in het Kanaalpark.

Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van het leegstaande kantoorpand Kanaalpark 147 en de bouw van een nieuw appartementencomplex met 88 huurwoningen in diens plaats. Daarnaast maakt het bestemmingsplan het mogelijk een tweede nieuw appartementengebouw met 41 huurwoningen te bouwen op de plek van het voormalige parkeerterrein op het perceel Kanaalpark 159 en bevat het de mogelijkheid een derde appartementencomplex met 62 appartementen te bouwen op het perceel Kanaalpark 141, waar nu een kantoor staat dat tijdelijk als schoolgebouw dienst doet.

De projecten die met dit nieuwe bestemmingsplan worden gefaciliteerd vormen een volgende fase in de transformatie van het Kanaalpark, nadat eerder al enkele kantoorpanden zijn verbouwd tot woongebouwen en twee andere kantoorpanden zijn gesloopt om plaats te maken voor de zogenaamde Alpha Toren.

Naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan is de massa van het nieuwbouwblok op het parkeerterrein van Kanaalpark 159 gewijzigd en is de wijzigingsbevoegdheid voor het perceel Kanaalpark 141 omgezet in een directe woonbestemming.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×