Willem te Beest ontving bij zijn afscheid uit handen van burgemeester Henri Lenferink de versierselen die horen bij de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto: Universiteit Leiden).

Hoge Koninklijke Onderscheiding voor universiteitsbestuurder Willem te Beest

Vanmiddag heeft vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden Willem te Beest uit handen van burgemeester Lenferink een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Na afloop van een bijeenkomst in de Pieterskerk ter gelegenheid van zijn afscheid werd Te Beest benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Te Beest gaat met pensioen.

Willem te Beest, woonachtig in Lisse, startte zijn loopbaan in het hoger onderwijs in 1994. Sinds zijn eerste schreden op dit terrein was hij belast met de portefeuilles financiën, huisvesting en ICT. In 2005 werd hij lid van het College van Bestuur van de Universiteit in Leiden. Niet alleen op het terrein van onderwijs en wetenschap was hij actief, maar ook in relatie met het bedrijfsleven en de lokale overheid.

Ook was hij eindverantwoordelijk voor het contractonderzoek van de universiteit, verricht voor bedrijven, contractonderwijs, onderzoek in opdracht van de overheid en de Europese Unie. Hij stond aan de basis van de oprichting van vele nieuwe bedrijven en hij beheerde de portefeuille ‘patenten’. Hij was eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de enorme portefeuille vastgoed van de Universiteit.

“Willem Te Beest is voor de gemeente Leiden zeer belangrijk geweest als het gaat om de relatie met de stad, de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park en de verhouding met het bedrijfsleven”, zegt burgemeester Lenferink. Ruim tien jaar trok Te Beest als voorzitter de ontwikkeling van het Bio Science Park. Hij was ook betrokken bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband Economie071, waarin regionale overheden, ondernemersorganisaties en kennisinstellingen samenwerken aan de economische ontwikkeling van stad en streek.

Te Beest deed zijn uiterste best om het ondernemerschap als carrièrepad bij studenten te propageren. Hij stond aan de basis van de oprichting van de ‘Vrijplaats’ waar studenten en ondernemers bij elkaar kwamen om plannen uit te wisselen. Dat leidde weer tot de oprichting van de student-ondernemersvereniging ‘LUGUS’ die inmiddels ruim 120 leden heeft. Verder behoorde hij tot de initiatiefnemers van het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap ‘HUBspot’.

Lenferink roemde in de Pieterskerk de betekenis van de vertrekkend vicevoorzitter van de universiteit Leiden. “Willem te Beest is een kei van een bestuurder, hij is professioneel, integer, essentieel, constructief, verbindend, analytisch en oplossingsgericht, die daarnaast ook het hart op de goede plek heeft zitten. Hij steunt waar mogelijk de zwakkeren in onze samenleving: als lid van de Raad van toezicht van Ipse de Bruggen, een zorginstelling voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten, en als onvermoeibaar pleitbezorger van de Stichting Present”.

Leiden Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×