(Foto: AS Media).

Schadesturing door autoverzekeraars neemt toe

Autoverzekeraars zorgen er steeds vaker voor dat verzekerden met verkeersschade niet altijd naar de garage om de hoek gaan, maar naar gecontracteerde schadeherstelbedrijven. Dit gebeurt bij 88 procent van de autoverzekeringen. Zes jaar terug was dat nog 74 procent. Verzekerden die met schade na een auto-ongeluk, en andere ongelukkigheden, niet naar de gecontracteerde bedrijven gaan, kunnen tegen hoge extra kosten aanlopen. Dit blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite hoyhoy.nl. Voor het onderzoek werd gekeken naar 78 autoverzekeringen van 36 autoverzekeraars.

Autoverzekeraars handelen op deze manier om meer grip te krijgen op de kosten die zij vergoeden bij de reparaties. Ze kunnen afspraken maken met schadeherstelbedrijven, goede deals sluiten wat betreft de kosten voor reparaties en daardoor goedkoper uit zijn. Door deze afspraken is de kans op fraude bij schadetaxatie ook lager. Daarbij komt dat er sprake is van overcapaciteit; er zijn veel meer herstelbedrijven dan nodig zijn. Als een herstelbedrijf afspraken heeft met autoverzekeraars, dan is dit vaak ook meteen een soort keurmerk: het bedrijf is een goed herstelbedrijf.

Verschil eigen kosten schadeherstelbedrijven

Iedere verzekerde met een WA+ of een allriskverzekering heeft recht op een vergoeding van schade aan de eigen bolide. Gaat de verzekerde met deze schade naar een schadeherstelbedrijf waarmee de autoverzekeraar een contract heeft, dan krijgt de verzekerde het reparatiebedrag in de meeste gevallen volledig vergoed. Heel anders kan dat zijn als een niet-gecontracteerd bedrijf wordt bezocht. Het eigen risico dat de klant moet betalen is dan in veel gevallen een stuk hoger. Dit is het geval bij 88 procent van de onderzochte autoverzekeringen. Bij vier van de onderzochte autoverzekeringen zou een klant helemaal niks vergoed krijgen. Bij 12 procent van de verzekeringen krijgt de klant wel gewoon alles vergoed en is er dus geen sprake van schadesturing.

Het verschil in vergoeding en eigen risico zit voor verzekerden dus in meerdere factoren: de dekking (WA, WA + of allrisk), de specifieke autoverzekering die bij een bepaalde autoverzekeraar wordt gekozen én welk herstelbedrijf wordt bezocht.

Communiceren met positieve en negatieve prikkel

De regeling omtrent de vergoeding van het eigen risico staat veelal op de polisvoorwaarden of de groene kaart. Naast dat verzekerden vaak meer aan eigen risico betalen als er naar een niet-gecontracteerd herstelbedrijf wordt uitgeweken, kan het ook zo zijn dat ze juist een lager eigen risico betalen als ze naar een wel-gecontracteerd bedrijf gaan. De manier waarop autoverzekeraars communiceren over het te betalen eigen risico bij schade verschilt. Bij het grootste deel, 63 procent, van de verzekeringen wordt met een negatieve ‘prikkel’ gecommuniceerd. Hier wordt klanten verteld dat het eigen risico dat ze moeten betalen bij een niet-aangesloten bedrijf, hoger ligt dan het bedrag dat hiervoor staat. Iets meer dan een kwart, 26 procent, gooit een positieve prikkel in de strijd en communiceert juist dat de klant korting op het eigen risico krijgt bij een bezoek aan een herstelbedrijf waarmee de verzekeraar afspraken heeft.

Eigen risico laatste jaren gestegen

Autoverzekeraars hebben de hoogte van het eigen risico de laatste jaren omhoog gegooid voor klanten die naar een niet-gecontracteerd bedrijf gaan. Uit het onderzoek blijkt dat verschillen in het te betalen eigen risico variëren tussen 67,50 euro en 600 euro. Verzekeraars maakten het bedrag hoger, omdat er niet-gecontracteerde schadeherstelbedrijven zijn die het eigen risico voor de klant willen vergoeden. De niet-gecontracteerde herstelbedrijven proberen zo klanten te werven. Gaan verzekerden naar zulke bedrijven, dan is dit nadelig voor de verzekeraar. Dit doordat verzekeraars bij gecontracteerde bedrijven lagere tarieven voor schadeherstel hebben kortgesloten. Met het verhoogde eigen risico proberen verzekeraars het bezoeken van de niet-gecontracteerde herstelbedrijven tegen te gaan.

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×