Nieuwe locatie busstation. Denkt u mee op 7 juni? 

De komende jaren wordt het Leidse stationsgebied opnieuw ingericht. In deze herinrichting past ook een nieuw busstation, dat voldoet aan de eisen van deze tijd en dat meer comfort biedt voor de ruim 8 miljoen busreizigers per jaar. De gemeente Leiden organiseert een participatieproces voor de keuze van een locatie voor dit nieuwe busstation. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

We ontmoeten u graag tijdens de bijeenkomst op woensdagavond 7 juni in het gebouw aan Stationsplein 107. Vanaf 18.30 uur is de inloop met soep en brood. Om 19.30 uur start het programma, tot 21.30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 5 juni door een mail te sturen naar r.kleine@leiden.nl.

Herinrichting stationsgebied

De gemeente wil rondom Leiden Centraal een levendig gebied realiseren met nieuwe woningen, horecagelegenheden, goed bereikbare kantoorruimte, winkels en extra fietsenstallingen. Een aantrekkelijke entree naar de stad aan beide zijden van het station! Het gebied moet daarbij een goede verbinding vormen tussen Leiden Centraal, het Bio Science Park, de Raadsherenbuurt, het Houtkwartier en de historische binnenstad. En tegelijkertijd moet het zijn functie als belangrijk OV-knooppunt behouden, nu en in de toekomst. Het nieuwe busstation speelt daarin een belangrijke rol. Ook wil de gemeente onderzoeken hoe de verschillende verkeersstromen van en naar het station veilig op elkaar kunnen aansluiten.

Participatie: meedoen en op de hoogte blijven

De gemeente gaat samen met de stad en andere betrokkenen op zoek naar de beste opties voor het busstation, zowel qua locatie als qua functies en aanrijdroutes. Alle informatie over het participatieproces vindt u op www.leiden.nl/busstation. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarin wordt u tijdig geïnformeerd over de vervolgstappen, volgende bijeenkomsten en de (tussentijdse) resultaten van het proces.

Advertorial Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×