Peter van Bodegom (CML), decaan Geert de Snoo wethouder Paul Dirkse en aannemer Jan Imthorn spraken de aanwezigen toe bij de opening. (Foto: Pïm rusch).

38 slootjes van Levend Lab nu ook officieel open

In september vorig jaar begonnen de eerste voorbereidingen voor een Levend Lab in Leiden waar onderzoekers veldonderzoek kunnen doen en bijvoorbeeld schoolklassen kennis kunnen maken met de natuur. In de 38 slootjes van het Levend Lab wordt onderzoek gedaan naar de effecten op onze omgeving van vervuiling door landbouw en industrie.

Tot nu toe gebeurt onderzoek naar de effecten van chemische stoffen vrijwel uitsluitend in laboratoria. Sommige dieren en planten zijn echter gevoeliger voor chemische stoffen dan andere. Daarom kan aan de hand van de resultaten in het laboratorium erg slecht vastgesteld worden hoe schadelijk sommige stoffen echt zijn.

Na een succesvolle crowdfunding waarbij 15.000 euro werd opgehaald, is het gebied nu officieel in gebruik genomen.

Een impressie van het gebied voor en na de aanleg van het Levend Lab.

Half november 2016 ging op het Bio Science Park in Leiden de eerste schop de grond in voor de aanleg van het Levend Lab. De experimentele proeflocatie voor onderzoek aan het leven in zoet water bestaat uit 38 sloten die een natuurlijke omgeving vormen waarin de effecten van landbouwstoffen op de biodiversiteit in het water kan worden bepaald.

In het Sleutelstad-programma Science071 vertelde onderzoeker Henrik Barmentlo van het Centrum voor Milieuwetenschappen eerder over het project waarmee de gevolgen van pesticiden op de sloten worden onderzocht in een natuurgetrouwe omgeving.

Het initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden met medewerking van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Naturalis Biodiversity Center is een primeur voor Nederland. 

De slootjes van het Levend Lab worden door een aangrenzende plas voorzien van water en daarmee ook van leven. Alle levende organismen in deze waterwegen zijn een groot samenhangend geheel en belangrijk voor diverse processen, zoals het schoonhouden van het water. De doelstelling van het Levend Lab is dan ook om in een natuurlijke omgeving de effecten van landbouwstoffen op de aquatische biodiversiteit en de waterkwaliteit te bepalen.

Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden onderzoekt de effecten van bestrijdingsmiddelen op macrofauna (kleine waterdiertjes) en ecosysteem processen terwijl Naturalis het DNA van die macrofauna uit de sloot analyseert. Gezamenlijk levert dit veel inzichten op voor onderzoek naar de ecologische en chemische waterkwaliteit. Een unieke samenwerking waarbij de onderzoekslijnen elkaar versterken. De resultaten zijn van belang voor waterbeheerders zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat een aanzienlijke financiële en inhoudelijke bijdrage levert.

Tijdens de opening liet Technolab de aanwezigen zien hoe zij schoolklassen spelenderwijs leren over onderzoek en de natuur.

Het Levend Lab is niet alleen een onderzoeksfaciliteit, het biedt ook plek aan onderwijs voor scholieren. In samenwerking met Technolab organiseert het Levend Lab wekelijks schoolklasbezoeken. Zo ervaren scholieren aan de hand van een Jenga-spel dat een voedselweb kan instorten. Daarnaast maakt Technolab het onderzoek van het levende lab begrijpelijk aan de klassen.

Via de Facebookpagina van het Levend Lab en de website is het project te volgen.

Leiden Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×