Randstad populair onder afgestudeerde academici

In de Randstad is het percentage academici veel hoger dan in de rest van het land. Hoewel er in het hele land universiteiten zijn, trekken afgestudeerde academici vaak naar de Randstad. Het percentage academici is in het gehele land toegenomen de afgelopen decennia (ook te zien aan de groeiplannen voor de Universiteit Leiden), maar de groei is niet overal gelijk.

Uit een onderzoek naar mensen die rond 1995 hun vwo-diploma haalden en nu 35 tot 40 jaar zijn, blijkt dat 14 procent nu een universitair diploma heeft. In Haarlem en in Groot-Amsterdam heeft daarentegen een kwart van de dertigersgroep een universitair diploma. In Limburg ligt dat percentage tussen de 6 tot 10 procent, terwijl het aantal 16-jarige vwo’ers tussen de 14 en 20 procent is. In Friesland is het percentage academici onder 35 tot 40-jarigen zelfs minder dan 6 procent, en daarmee minder dan eenderde van het aantal vwo’ers.

Grotere groei werkgelegenheid in Randstad

De Randstad heeft volgens een onderzoek van de Rabobank de meest gunstige structuur voor economische groei, dat afgestudeerden aantrekt door de banenkansen. Hoewel de werkgelegenheidsgroei in 2016 en 2017 vooral het grootst is rond Amsterdam, is er zeker ook sprake van groei in steden zoals Utrecht en Den Haag. Ben jij ook op zoek vacatures hier? Kijk dan hier voor leuke banen in Den Haag bijvoorbeeld.

Meer verdienen in de Randstad maar ook hogere lasten

Dat er meer te verdienen is in de Randstad, zou tevens een gedeelte van het hoge percentage academici kunnen verklaren. In 1999 verdienden mannen in het buitengebied over alle opleidingsniveaus heen 6 procent minder dan mensen van dezelfde leeftijd in de Randstad. In 2004 was deze achterstand zelfs opgelopen tot 9 procent. Academici specifiek op het platteland verdienen 6 procent minder dan academici in de Randstad. Dit zorgt echter nog niet direct voor grote verschillen in koopkracht. Buiten de Randstad zijn koopwoningen goedkoper, huren lager en kan men bijvoorbeeld gratis parkeren.

Ook naar de Randstad voor Master

De Randstad is erg populair onder afgestudeerden, maar trekt ook al eerder studenten uit de rest van het land aan. Zo hebben sommige studenten die hun Bachelor hebben gehaald hebben de intentie hun Master in de Randstad te gaan volgen. Niet alleen zijn er in de Randstad meer banen voor afgestudeerden, er zijn door de hoge concentratie van grotere organisaties ook meer stageplekken beschikbaar.

Scherpe kloof tussen academici en HBO’ers

Cijfers laten zien dat vooral afgestudeerde academici vertrekken naar de Randstad. HBO’ers blijven bijvoorbeeld vaker in hun geboortestreek wonen, omdat ze er moeite mee hebben hun sociale netwerk van vrienden en familie te moeten missen. Daarbij zijn HBO-opleidingen ook meer gespreid, zodat het mogelijk is in de regio te blijven wonen. Academici daarentegen investeren meer in maatschappelijk kapitaal en verhuizen sneller.

Hoewel veel afgestudeerden naar de Randstad vertrekken vanwege hun arbeidskansen of het sociale leven daar, kan deze stroming omslaan. De Randstad wordt door de verstedelijking steeds voller en duurder. Op latere leeftijd krijgen mensen vaak andere prioriteiten en gaan ze juist weer op zoek naar rust en ruimte, bijvoorbeeld in hun geboortestreek.

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×