(Archieffoto: Chris de Waard).

Bedrijfsvaartuigen moeten gaan loten om ligplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe verordening vastgesteld voor bedrijfsvaartuigen en pleziervaartuigen. Daarin is opgenomen dat bedrijfsvaartuigen voortaan moeten loten om de toewijzing van een ligplaats. De wachtlijst wordt daarmee afgeschaft. De komende weken kunnen mensen uit de stad laten weten wat ze van de nieuwe methode vinden. Het document is vanaf donderdag online te bekijken en ligt dan ook op het Stadsbouwhuis en stadhuis ter inzage.

Toewijzing van ligplaatsen voor pleziervaartuigen blijft via een wachtlijst gaan. Dit systeem werkte voor bedrijfsvaartuigen niet goed en daarom wordt er nu voor een ander systeem gekozen. “Ik kan me voorstellen dat een aantal eigenaren van bedrijfsvaartuigen hier vragen of twijfels over hebben”, zegt wethouder Paul Dirkse. “Zij kunnen de komende weken een zienswijze indienen. Wij gaan dan kijken wat we daar mee kunnen doen.” Na de zogenaamde inspraakperiode van acht weken wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Dirkse over het nieuwe systeem om ligplaatsen aan bedrijfsvaartuigen toe te wijzen.

Leiden Nieuws Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×