(Archieffoto: Reanne van Kleef).

Leiden kiest definitief voor zwembad, topsporthal en ijshal

De gemeenteraad heeft definitief gekozen voor drie nieuwe sportaccommodaties: een nieuwe topsporthal, een nieuw combizwembad én een nieuwe schaatshal. Het gaat dan om een ijsbaan van 250 meter. Om de nieuwe schaatshal te kunnen bouwen, moeten de de regiogemeentes veertig procent van de kosten dragen.

Jeroen Straathof, vertegenwoordiger van de vier Leidse ijssportverenigingen, was er nog niet helemaal uit wat hij van de uitkomst vond. Het liefst ziet hij een 333 meterbaan in Leiden komen en omdat de regio moet meebetalen is het ook nog niet helemaal zeker dat er überhaupt een nieuw schaatshal in Leiden komt. Toch was hij overwegend positief. “In december zag het ernaar uit dat we helemaal geen schaatshal in Leiden meer zouden krijgen. Het stemt me vooral heel positief dat de meeste politieke partijen zeggen dat de ijshal er echt gaat komen. Ik ga ook nog met de wethouder in gesprek hoe we de gemeente Leiden kunnen helpen dat die regionale financiering er gaat komen.”

Reanne van Kleef vroeg Jeroen Straathof of hij blij was met het besluit van een 250-meterbaan die deels door de regio betaald moet worden.

Veelbelovende gesprekken

Sportwethouder Paul Dirkse voerde eerder deze week al gesprekken met zijn collega sportwethouders in de regio. Dat gesprek was veelbelovend. “Er wordt algemeen erkend dat het echt een regionale voorziening is. We hebben ook goed besproken wat belangrijk is voor de diverse gemeenten. Het was een goede start en we hebben afgesproken dat we na de zomer met alle informatie komen zodat ze dat in alle colleges en gemeenteraden kunnen bespreken. En zo moeten we tot een coalitie komen om de ijssport te behouden voor deze regio.”

Wethouder Paul Dirkse over de regionale financiering van de ijshal.

Hoewel er wel degelijk tijdsdruk op het rond krijgen van de financiering staat, is het volgens Dirkse een goede zaak dat een motie van de VVD niet werd aangenomen. Die partij wilde dat de financiering uiterlijk op 1 januari 2018 rond zou zijn. Zo niet, dan zou het ijshalproject per direct stopgezet moeten worden en onmiddellijk met de bouw van het combibad moeten worden begonnen. “We werken naar een kaderbesluit toe en er moet ook wel helderheid komen. Tegelijkertijd wil je een proces waarbij je tot een goed resultaat komt. Als je dan de druk onnodig opvoert, gaat het vaak juist de andere kant op. Dat zou ik heel jammer vinden.”

Voorzitter Rolf Marselis van de Leidse Sportfederatie over de keuze van ‘scenario 4’. Een combibad, ijshal en topsporthal met 2000 zitplaatsen.

Voorzitter Rolf Marselis van de Leidse Sportfederatie is blij dat de gemeenteraad voor dit scenario heeft gekozen. In grote lijnen is daarmee het advies van de LSF opgevolgd. “Het combibad gaat er komen en voor de andere twee accommodaties is er nu een richting aangegeven. De winst is dat de ijsbaan weer op de agenda staat. Wij hebben gezegd: durf te investeren in de sport. Dat is ook gebeurd, er is extra geld gekomen. Wij hadden wel liever gezien dat de 250 meterbaan al een feit zou zijn met eventuele uitbreiding baar een 333 meterbaan. Je moet namelijk aansluiten bij de behoefte van de regio en daar zitten voornamelijk langebaanschaatsers. Over het besluit van de bouw van een topsporthal met 2000 zitplaatsen zijn we iets minder blij. Ons advies was om eerst een kleinere sporthal neer te zetten en deze uit te breiden als de financiering rond is.”

Regionale sportvisie

Marselis pleit ook voor het opstellen van een regionale sportvisie. “Voor een aantal regionale voorzieningen zoals de ijshal maar ook het zwemwater, moet je met elkaar kijken hoe je daar mee omgaat. Waar haal je iets weg en waar voeg je iets toe. Zo’n visie ontbreekt op dit moment.” Wethouder Dirkse ziet ook wel iets in een regionale sportvisie: “Je ziet dat de discussie rondom de ijshal daar voeding aan geeft. We raken er steeds meer van doordrongen dat je dit soort zaken regionaal moet bekijken.”

Leiden Nieuws Regio Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×