Raadsmeerderheid zet licht op groen voor sloop Doelencomplex

De 58 sociale huurwoningen op het Doelencomplex aan de Witte Singel mogen gesloopt worden om de nieuwe Humanities Campus mogelijk te maken. De Universiteit Leiden wil zo de groei opvangen die de faculteit Geesteswetenschappen doormaakt en de komende jaren nog zal doormaken. Met de realisatie van die campus is een investering door de universiteit gemoeid van circa 100 miljoen euro.

Chris de Waard sprak nadat de raad instemde met de campusplannen met rector Carel Stolker.

De gemeente Leiden heeft recent de regie over het participatieproces met de bewoners en woningcorporatie De Sleutels overgenomen van de universiteit. Er was een patstelling ontstaan toen De Sleutels niet meer met de universiteit om tafel wilde, omdat was gebleken dat een ruime meerderheid van hun huurders niet instemde met de plannen. Sloop is in principe pas mogelijk als 70% van de bewoners daarmee instemt.

Volgens de bewoners is er overigens helemaal geen sprake van een patstelling, maar gebruikt de universiteit die term sinds in december 2016 bleek dat de bewoners niet akkoord wilden gaan met de geboden alternatieve woningen.

Chris de Waard sprak na de raadsbehandeling van de campusplannen met bewonersvertegenwoordiger Giny Schoemaker en met Maaarten Kersten die de verschillende Leidse huurdersorganisaties vertegenwoordigt,

In het plan dat vanavond door een meerderheid van de Leidse raad is aangenomen, zit een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere campusplannen van de universiteit. Er is een woonfunctie in opgenomen. Wethouder Dirkse benadrukt dat het niet mogelijk is om de bestaande woningen te behouden, maar wil wel dat er woningen in het gebied teruggebouwd worden. Hoewel, welk type en voor welke doelgroep is nog onderwerp van vervolgstudies.

Chris de Waard sprak met wethouder Paul Dirkse die wijst op het belang dat de gemeente hecht aan functiemenging in het campusgebied.

Of er inderdaad een substantieel aantal woningen in de campus kan worden ingepast, is nog maar zeer de vraag. “We hebben zelf echt heel goed gekeken en we willen maximaal ruimte voor groei,” zegt rector Carel Stolker ook nu nog. “Ik hoop echt dat dit de eerste en de laatste keer is dat de universiteit op zo’n manier tegenover een deel van de stad komt te staan. Als er woningen in het gebied komen, is er het risico dat we over vijf, tien of vijftien jaar toch weer hier tegenover bewoners staan, omdat we de ruimte alsnog nodig hebben. Dat wil ik voorkomen.”

Leiden Politiek Science Humanities Campus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×