Inwoners van Leiden vragen aandacht voor woonvoorzieningen, zorg & welzijn en zwerfvuil

11

De Rekenkamercommissie Leiden (RKC) heeft uitgezocht wat inwoners van de stad onderzocht zouden willen hebben. Daarvoor werd aan een representatieve groep inwoners gevraagd aan welke onderwerpen de Rekenkamercommissie aandacht zou moeten besteden. Onderwerpen waar inwoners van Leiden aandacht voor vragen zijn woonvoorzieningen, zorg & welzijn en zwerfvuil.

De uitkomsten van het onderzoek spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de onderzoeksagenda voor de komende tijd. Naast de spontaan genoemde onderwerpen, zijn desgevraagd nog meer thema’s van belang voor de inwoners, waarbij toegang tot Jeugdzorg en Integratie het belangrijkst worden gevonden.

De Rekenkamercommissie Leiden doet voor de gemeenteraad en de burgers van Leiden onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Leidse gemeentebestuur. Onderzocht wordt of de gemeente doet wat ze belooft en of het oplevert wat de bedoeling was.

MeMo² voerde het onderzoek uit. Het betrof een kwantitatief onderzoek met een online vragenlijst onder inwoners (18+) van de gemeente Leiden. 513 mensen vulden de vragenlijst in. Het onderzoek is representatief naar geslacht, leeftijd en opleiding.

Leidenaren die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek kunnen ook suggesties aanleveren via de contactpagina op de website van de Rekenkamercommissie: www.leiden.nl/rekenkamer. Hier is ook het rapport te raadplegen.

Delen

11 reacties

 1. R. Dentener op

  Representatief? Wat een giller. In al de jaren dat ik in Leiden woon ben ik nog NOOIT benaderd door de gemeente Leiden om deel te nemen aan zo’n onderzoek of aan een stadsenquête. En dan heb ik ook nog op meerdere locaties in Leiden gewoond. En 513 respondenten op een stad met 123.800 inwoners per 2017 lijkt mij eveneens niet erg representatief. Zo heb je voor een steekproef onder 123.800 inwoners bijvoorbeeld alleen al zo’n 2500 respondenten nodig om te kunnen spreken van een betrouwbaar onderzoek met een acceptabele foutmarge. Waar staan overigens de uitkomsten van dit onderzoek van de Rekenkamercommissie, die dit kennelijk liet uitvoeren door een extern marketingadviesbureau die tot haar clientèle onder meer mag rekenen Tele2 en Bol.com?(https://memo2.nl/)

 2. Aansluitend bij R.Dentener, …ben als Leidse en binnenstad bewoner nog NOOIT benaderd voor een enquete….dit slaat echt nergens op. 513 van meer dan 123000 mensen benaderd….hou’s op zeg, dat is geen gemiddelde mening.

 3. Marcellus_B op

  Belastinggeld-slurpers mandateren in hun oneindige wijsheid enkele bevriende belastinggeld-slurpers,
  die vervolgens weer andere belastinggeldslurpers inhuren,
  opdat er bepaald kan worden waarom het goed is dat de bevriende belastinggeld-slurpers gemandateerd zijn en hun representatiekostenvergoeding (???) meer dan waard zijn,
  om zodoende de originele belastinggeld-slurpers een ‘geldig’ excuus te geven waarom ze zelf deze taken niet uit hoeven te voeren (die wel tot hun echte takenpakket behoren)

 4. ferry rigault op

  Ik ben de afgelopen 6 jaar wel 6 keer benaderd voor een onderzoek en heb er aan 5 meegedaan. Toevallig niet aan deze maar de uitslag komt wel overeen met mijn opvattingen.

  • R. Dentener op

   Zie je nou! Zie je nou! ’t zijn steeds dezelfden die ze ondervragen. 😛

   • ferry rigault op

    Ze weten bij de gemeente wie er representatief is en ook nog iets zinnigs heeft te zeggen en bovendien ook niet steeds zit te klagen en te zeuren.

    • R. Dentener op

     Ah, dus je bedoelt eigenlijk te zeggen dat dergelijke onderzoeken meer bedoeld zijn als applausmachine voor het collegebeleid en alleen niet-nadenkende of kritiekloze leeghoofden ze toegestuurd krijgen? LOL

   • Marcellus_B op

    Uit het rapport (en laten we dat woord vooral in de ruimste zin des woords gebruiken):
    ‘De steekproef betreft Leidenaren van 18 jaar en ouder afkomstig uit het MeMoPanel …’
    Maar waarom zou men lid zijn van zo’n panel van een willekeurig amsterdams bedrijf? Nou misschien hierom:
    ‘Naast dat u ons en grote merken ondersteunt door mee te doen aan onderzoek, maakt u ook nog eens kans op vele prijzen!’
    [http://www.memopanel.nl/]
    .
    Behoorlijk representatief [sarcasm/off]

 5. maarten kersten op

  Uit het laatste uitstekend uitgevoerde onafhankelijke onderzoekje van Marcellus blijkt klip en klaar dat het andere, zogenaamd onafhankelijke onderzoek, door zogenaamd de Rekenkamercommissie, maar in werkelijkheid door het commerciële bureau MeMo2 zéér dubieus is. Moet op z’n beurt zelf ook maar eens “onafhankelijk” onderzocht en gecontroleerd worden.. Een selectie van 513 deelnemers uit een al geselecteerd MeMoPanel (1000 inwoners) kán op een totaal van 123.000 natuurlijk geen representatief beeld geven. Vooral ook nu blijkt dat die 513 uitgerekend degenen zijn die de moeite hebben genomen om de enquête terug te sturen. De overige 487 zijn niet eens meegenomen in een categorie “geen mening/blanco” ! En ook wordt nu duidelijk dat de invullers ook nog eens verkeerde motieven zouden kunnen hebben, want ze maken volgens de info van MeMo2 “kans op vele prijzen”… Een waardeloos onderzoek dus, onder een waardeloze selectie uit een waardeloos panel door een niet waardevrij onderzoeksbureau, dat in de leuke redenering van Marcellus bestaat uit belastingslurpers. Het kan dus veel goedkoper en representatiever: het permanent referendum dat Partij Sleutelstad straks op de webpagina’s van de raad wil. Voor iederéén !

 6. Iwe Mommers op

  hoezo permanent? En wanneer is “straks” ? En…ze kunnen dat misschien wel willen, maar wil de gemeente dat dan wel?

 7. maarten kersten op

  Het systeem van de “Nieuwe Democratie" dat de P.S. in navolging van het succes in een aantal andere landen (o.a. Zwitserland) wil invoeren, houdt in dat de burger niet alleen, zoals nu, eens per vier jaar mag meepraten over de lokale politiek. Permanent betekent dus: elke maand en wel zelfs een aantal raadsvoorstellen per gemeenteraadsvergadering. Op de website van de gemeente. On-line referendum heet dat. Per maand kiest de raad enkele van de belangrijkste kwesties uit om daarover de mening van de burger te horen. Dat heet een "raadplegend referendum" en dat is niet, zoals bij Thierry Baudet, echt bindend maar "indicatief". Het geeft de raad, die volgens de wet nu eenmaal het laatste woord heeft en soms haar eigen afwegingen en verantwoordelijkheden moet laten prevaleren, een indicatie van hoe de bevolking erover denkt. Dat kan de politiek vervolgens bijna nooit. tenzij zeer overtuigend beredeneerd, straffeloos negeren, zoals enkele verkiezingen geleden al eens bewezen is. Toen hebben bepaalde partijen door het negeren van een referendum de volgende verkiezingen verloren. De meningsvorming kan uiteraard geschieden door bijvoorbeeld het bijwonen van informatie-avonden, vergaderingen, het lezen van de krant(en) en andere lokale media, maar ook door over een kwestie de livestream, archiefopname of het verslag van desbetreffende voorbereidende raadscommissievergadering te volgen op genoemde website. Dus voortaan geen dubieuze, niet representatieve onderzoeken van dure externe onderzoeksbureaus ! Iwe Mommers, je vroeg ook naar "Straks" en de gemeente-"wil". Antwoord; nadat de P.S. in maart 2018 in de raad zal zijn gekozen op o.a. dit speerpunt, zal dus ook de raad er niet meer omheen kunnen. De leuze van Partij Sleutelstad is niet voor niets: “Wij geven de burgers de sleutels van de stad terug”…

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.