Inwoners van Leiden vragen aandacht voor woonvoorzieningen, zorg & welzijn en zwerfvuil

De Rekenkamercommissie Leiden (RKC) heeft uitgezocht wat inwoners van de stad onderzocht zouden willen hebben. Daarvoor werd aan een representatieve groep inwoners gevraagd aan welke onderwerpen de Rekenkamercommissie aandacht zou moeten besteden. Onderwerpen waar inwoners van Leiden aandacht voor vragen zijn woonvoorzieningen, zorg & welzijn en zwerfvuil.

De uitkomsten van het onderzoek spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de onderzoeksagenda voor de komende tijd. Naast de spontaan genoemde onderwerpen, zijn desgevraagd nog meer thema’s van belang voor de inwoners, waarbij toegang tot Jeugdzorg en Integratie het belangrijkst worden gevonden.

De Rekenkamercommissie Leiden doet voor de gemeenteraad en de burgers van Leiden onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Leidse gemeentebestuur. Onderzocht wordt of de gemeente doet wat ze belooft en of het oplevert wat de bedoeling was.

MeMo² voerde het onderzoek uit. Het betrof een kwantitatief onderzoek met een online vragenlijst onder inwoners (18+) van de gemeente Leiden. 513 mensen vulden de vragenlijst in. Het onderzoek is representatief naar geslacht, leeftijd en opleiding.

Leidenaren die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek kunnen ook suggesties aanleveren via de contactpagina op de website van de Rekenkamercommissie: www.leiden.nl/rekenkamer. Hier is ook het rapport te raadplegen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×