(Archieffoto: Emile van Aelst).

Partij voor de Dieren wil Leidse tuintegeltaks

In een versteende stad als Leiden moeten vergaande maatregelen worden genomen om wateroverlast te voorkomen. Niet alleen door de gemeente, zoals het nieuwe rioleringssysteem in de Kooi, maar ook door de inwoners. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het effect van het Leidse beleid tot nu toe.

Chris de Waard sprak met duoraadslid Harbert van der Kaap over het bergen van water in de stad.

“Door de klimaatverandering krijgt Nederland steeds meer te maken met korte, hevige regenbuien. Leiden heeft er tot dusver voor gekozen burgers via voorlichting te verleiden om hun tuinen te onttegelen met de operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin. Andere gemeenten gaan verder. Inmiddels hebben ruin 40 gemeenten regels ingevoerd waarbij burgers verplicht worden maatregelen te namen om regenwater op te vangen,” weet fractievoorzitter Dick de Vos.

De toekomstige fusiegemeente Altena, bestaande uit Aalburg, Werkendam, Woudrichem, wil zelfs een tuintegeltaks invoeren. Hierbij wordt de rioolheffing gekoppeld aan de hoeveelheid verhard oppervlakte van de tuin. “Dat lijkt ons voor Leiden ook wel wat,” zegt De Vos die invoering van zo’n heffing een interessante gedachte noemt. “Wie zijn tuin volledig verhardt, bezorgt zijn buren immers wateroverlast en maakt meer gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Het geeft ook een grotere kans op riool-overstorten, met alle gevolgen voor het dierenleven in de sloot.”

De Partij voor de Dieren heeft het college gevraagd om een aantal extra maatregelen te stimuleren of zelfs te verplichten. Bijvoorbeeld het plaatsen van regentonnen voor de eerste opvang van water. Ook invoeren van een tuintegeltaks zou onderzocht moeten worden.

Tenslotte vraagt De Vos hoe succesvol de operatie Steenbreek eigenlijk is: “Hoeveel tuinen doen hieraan mee en hoeveel vierkante meter is er inmiddels onttegeld?”

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×