Uitbreiding van het aantal panden waarin rond de nieuwe Rijn horeca mag komen, houdt de gemoederen in de stad flink bezig. (Foto's: Chris de Waard).

Wijkverenigingen willen meer tijd voor reacties op voorgenomen uitbreiding horeca

De besturen van de wijkverenigingen Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west (PAL) en Pancras-West willen enkele weken langer de tijd om hun achterban te raadplegen over het collegevoorstel om het aantal panden aan de Botermarkt en de Nieuwe Rijn waar horeca mag komen uit te breiden.

De besturen noemen het vanuit het oogpunt van burgerparticipatie ongepast dat er alleen binnen de vakantieperiode gereageerd kan worden op het voornemen van B&W om vijf extra horecagelegenheden toe te laten.

“Wij hechten eraan dat wij onze achterban goed kunnen raadplegen, voordat wij op de voorgenomen uitbreiding reageren. Dat is in de vakantieperiode maar beperkt mogelijk,” zo schrijven de wijkverenigingen in een brief aan het college waarin ze vragen om de reactietermijn met twee weken te verlengen.

Veel onrust over voorgenomen uitbreiding
Kort voor het reces kwam het college met het voornemen naar buiten om enkele panden in het gebied rond de Nieuwe Rijn alsnog van een horecabestemming te voorzien. Die panden zijn eigendom van vastgoedondernemer Johan Oudendal en staan al lange tijd leeg. Volgens de gemeente omdat er vanuit de detailhandel ondanks een marktconforme huur geen belangstelling voor de panden zou bestaan. Oudendal zou ze wel kunnen verhuren aan horecabedrijven.

Vanuit de Leidse horecawereld wordt zeer negatief gereageerd om de uitbreiding waarvoor wethouder Strijk (economie en toerisme) de gemeenteraad na de zomer om toestemming gaat vragen. eerder werd namelijk een horecastop afgesproken voor het gebied, waar de afgelopen jaren elk leegstaand pand werd gevuld met restaurants. Voor de pandeigenaren is dat interessant, vierkante meters leveren in de horeca fors meer huur op.

Bestaande horecabedrijven willen geen verdere uitbreiding en ook het type horeca dat zich mogelijk in het gebied vestigt, kan bij de bestaande horeca-ondernemers niet op gejuich rekenen. Zo is voor het grote leegstaande pand van de SNS Bank de low budget pizza-formule Happy Italy in beeld waar voor minder dan vijf euro gegeten kan worden. Van een dergelijk restaurant met honderden stoelen gaan veel bedrijven last krijgen, zo is de vrees.

Dat de gemeente de stop op het aantal horecabedrijven in het gebied zo snel na de invoering in 2015 alweer wil loslaten, doet ook pijn bij ondernemers die zich recent in het gebied vestigden. Doordat nieuwe horecavergunningen niet meer werden afgegeven, stegen de prijzen van bestaande horecabedrijven. Die gingen daardoor in een enkel geval al voor flink hogere prijzen in andere handen over, dan het geval zou zijn geweest zonder het gemeentelijke verbod.

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×