Dijkgraaf Van der Sande waarschuwt voor mogelijke wateroverlast

8

Tijdens het politiek café van de VVD Leiden waarschuwde de nieuwe dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland gisteravond voor de gevolgen van klimaatverandering. Op de vraag of we ons ook in het gebied van Rijnland zorgen moeten maken, antwoordde hij volmondig ja. “Je kunt er niet van uit gaan dat altijd alles goed is gegaan en dat dus ook wel zo zal blijven.”

Chris de Waard in gesprek met dijkgraaf van der Sande over de opgave van het Hoogheemraadschap in de komende periode.

Van der Sande was tot 2006 wethouder in Leiden voor de VVD. Daarna verruilde hij de stad voor de provincie en werd gedeputeerde. Sinds 1 september is zijn werkplek weer in Leiden. Als ‘waterburgemeester’ zoals hij zijn functie uitlegt, is hij verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een gebied met zo’n 1,4 miljoen inwoners.

Delen

8 reacties

 1. “waarschuwde de nieuwe dijkgraaf … gisteravond voor de gevolgen van klimaatverandering”

  Hoei, lekker hip doen met de titel graaf en een veranderend klimaat. De conclusie dat de belastingen wederom verhoogt moeten worden is ingebakken in deze mededeling.

  Het klimaat veranderd constant, al 4,5 miljard jaar. Dat is een van de zaken waar het hoogheemraadschap op ingericht zou moeten zijn. Misschien even wat minder van het reeds binnenkomende belastinggeld uitgeven aan kunst-, cultuur en 3e wereld-‘feel-good’-projectjes en gewoon deze gelden weer inzetten waar ze voor zijn bedoeld: het instant houden van de waterkeringen en -bergingen.
  .
  En natuurlijk heeft iemand die opgeleid is als politicoloog enorm veel verstand van waterhuishouding en weg- en waterbouw. Daar zorgt het ouwe jongens netwerk wel voor net zoals ze ervoor zorgen dat ‘opgeleid tot’ een heel erg ruim begrip is.

 2. Toch wel grappig dat deze voormalige Leidse wethouder en gedeputeerde uit de VVD clan zich zo’n zorgen maakt over de klimaatsverandering. Zijn collega’s, hem wel bekend, een leidse Excellentie, een leidse fractievoorzitter en een in het Groene Hart wonend grofbekkig, ooit hoogvliegend Statenlid zijn notaire klimaatontkenners. En laten dat goed blijken via de sociale media. Tweeslachtige politiek dus.
  Het laaggelegen gebied om Leiden is een zorgenkindje bij plensbuien en langdurige regen en hoogwater. Het riolensysteem dient daarom regelmatig een grondige onderhoudsbeurt en verbetering (lees vergroting) te ondergaan. Met 340 km riolering en duizenden kolken in Leiden aldus geen sinicure. Ook niet in de buurgemeenten. En dat kost geld, veel geld, inderdaad veel belastinggeld. Voor de droge voeten en in stand houden van de economische activiteiten. Daarom zijn een toereikende afwatering, voldoende waterberging en steenbreek acties een deel van het antwoord op regionale waterhuishouding. Ieder draagt zijn deel bij in de “strijd tegen het water”.
  Bovenstaande spreker heeft in die zin gelijk, dat de klimaatontkenners noch de klimaathijgers keiharde bewijzen kunnen aanleveren. Zo’n 4,5 miljard jaar gelijk bestond overigens deze aardkloot nog niet, zij moest nog gevormd worden uit de accretieschijf rond een enorme gasbol, nu de zon. Water, zuurstof en broeikassen kwamen pas veel later. Wat wel te bewijzen is dat de hoeveelheid (ppm) CO2 in de atmosfeer per tijdseenheid het snelst stijgt in de laatste 150 jaar fossiele welvaart. Sneller dan in andere interglacialen in de laatste 50 miljoen jaar. De broeikas trad zeker van tijd tot tijd op. De natuur heeft enorme veerkracht, maar of ze bestand is tegen deze aanslag van de moderne mensheid moet nog blijken. We dienen bij wijze van spreken rekening te houden met de 7e generatie na ons die in de Leidse regio aangenaam moet kunnen werken, leven en recreëren. En dus het zekere voor het onzekere nemen. Afbouwen die neoliberale, fossiele ego samenleving en vooral duurzamer en kleinschaliger met elkaar en voor elkaar leven. Goed voorbeeld doet volgen. Begin dus in uw eigen buurt!

  • 1e alinea – van nutteloos naar voor de hand liggend
   2e alinea – van onwaar naar fatalistisch geloof
   Er wordt geen punt gemaakt, alleen maar een hoop ge-blablabla slechts om het ge-blablabla. Het typerende gedrag van een Sorosiaan

 3. Snik,snik,zakdoek,snik,snik, armzielig weerwoord.
  Gelukkig heeft de rechter vandaag de Staat gedwongen maatregelen te nemen tegen de luchtvervuiling (kan nog nuttig zijn inzake de inpassing Rijnlandroute). Winst!
  Zo zijn we nu met een aantal organisaties al weer bezig om via de rechter de klimaatverandering en CO2 uitstoot als hoogste prioriteit bij de politiek af te dwingen. Rutte III (?) kan zijn borst natmaken. Wordt vervolgd.

  • Ach ja, kan je best armzalig vinden als reactie. Dat staat je vrij. Maar ik dacht ik doe eens hetzelfde als de Hubert normaal ook doet (inclusief zelf verzonnen woordje), alleen dan wat korter en bondiger i.p.v. een afstrotelijke woordenbrij.

   • Heren (daar ga ik maar even vanuit), jullie beginnen nu wel een beetje erg ‘op de man te spelen’. En dat is jammer, want jullie hebben allebei wel een punt. De hele ontstaansgeschiedenis van de aarde is niet zo belangrijk, maar wel dat er door al die eeuwen ook zonder onze vervuilende technologie al veel klimaatveranderingen zijn geweest. Op de lagere school leerden wij al over ijstijden en (sub)tropische periodes. Dit even om de klimaatontkenners tevreden te stellen. Maar er is wel degelijk iets om over na te denken.
    De nieuwe dijkgraaf schopt een beetje een open deur in. De meeste mensen zijn wel op de hoogte van de gevaren van klimaatverandering. Of men zich er ook echt iets van aantrekt en meedenkt of -werkt, is een tweede. Op verjaardagen e.d. heeft iedereen een mening, maar als je vraagt wat ze eraan doen, wordt het stil. En men vindt een maatregel al snel te duur of te lastig.
    Marcellus heeft gelijk dat het budget beter gebruikt kan worden ter voorkoming van de gevolgen van klimaatverandering, dan voor culturele en andere doeleinden. En daar zit “‘m nou net de kneep”. Ik kan me nog herinneren dat een dijkgraaf iemand moest zijn met een waterbouwkundige opleiding/achtergrond. Deze heer van der Sande is een beroepspoliticus. En dat is waar ik een beetje bang voor ben. Dat is eigenlijk waar de laatste jaren regeringen, B&W’s en gemeenteraden mee zijn opgebouwd. Veel politiek, weinig kennis.
    Een vriend van mij zei ooit dat iemand niet per se een goede voetballer hoefde te zijn om voorzitter van de vereniging te zijn. Maar kennis van het spelletje lijkt me toch wel een vereiste. En dat ontbreekt tegenwoordig bij de overheden: kennis. Een minister, wethouder enz. is volledig afhankelijk van ambtenaren, consulenten en andere raadgevers. Ik hoop dan ook dat de nieuwe dijkgraaf zich altijd goed ‘inleest’ en zich goed op de hoogte stelt van problemen en oplossingen. En niet alleen de goedkoopste, maar ook de meest duurzame.
    Daarom sluit ik mij aan bij de eerste spreker en wens de heer van der Sande veel succes.

 4. ‘… jullie beginnen nu wel een beetje erg ‘op de man te spelen’. En dat is jammer …’
  Eens. Ik liet mij een beetje meeslepen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline