Leden mogen fusienaam Udo en Oegstgeest kiezen

De twee Oegstgeester voetbalverenigingen op Sportpark De Voscuyl, v.v. UDO en v.v. Oegstgeest, gaan met elkaar fuseren. Op 28 oktober mogen de leden de nieuwe fusienaam kiezen uit vier voorstellen. De namen waar ze uit kunnen kiezen zijn: O.V.V. de Vossen, FC Oegstgeest, UOC18 en v.v. De Voscuyl. De fusievereniging moet in seizoen 2018-2019 van start gaan.

De vier opties zijn vastgesteld door de Fusie BegeleidingsCommissie. Zij hebben deze namen geselecteerd uit de ongeveer driehonderd suggesties die zijn binnen gekomen. Daar zaten in totaal 48 verschillende namen bij en een aantal niet serieuze namen die buiten beschouwing zijn gelaten. De namen zijn onderverdeeld in vier categorieën en uit elke categorie is één naam gekozen.

Vier categoriën

De eerste categorie is een geheel nieuwe naam, zonder een verwijzing naar een van de bestaande clubnamen. Hieruit is de naam O.V.V. de Vossen (Oegstgeester Voetbalvereniging de Vossen) gekozen. De tweede categorie is een clubnaam met de naam van het dorp erin. Daar is voor FC Oegstgeest gekozen, waarbij FC voor ‘FusieClub’ staat. Met UOC18 (UDO-Oegstgeest Combinatie 18) kan er ook voor een afkorting worden gekozen. De laatste categorie is een naam die verwijst naar de locatie: v.v. De Voscuyl (voetbalvereniging De Voscuyl).

De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de nieuwe clubnaam. Wanneer twee of meer clubnamen met een gelijk aantal stemmen de meeste stemmen hebben gekregen, wordt op 4 november een nieuwe stemming gehouden. Daar kan dan alleen worden gekozen uit de clubnamen die de meeste stemmen hebben gekregen.

Op de informatiewebsite van UDO en Oegstgeest is alle informatie over de stemprocedure te vinden.

Oegstgeest Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×