Gemeente Leiden voelt niets voor tuintegeltaks

10

De Partij voor de Dieren Leiden heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of Leiden in navolging van ruim veertig andere gemeentes regels wil invoeren die burgers verplicht stellen om maatregelen tegen wateroverlast te nemen. Een voorbeeld daarvan is de ‘tuintegeltaks‘, waarbij de rioolheffing wordt gekoppeld aan de hoeveelheid verhard oppervlakte van de tuin. Het college heeft laten weten daar niets voor te voelen en de inwoners van Leiden liever op een positieve manier stimuleert om aan een duurzame stad te werken.

De Partij voor de Dieren vindt het invoeren van een tuintegeltaks een interessante gedachte. In zijn brief aan het college schreef fractievoorzitter Dick de Vos: “Wie zijn tuin volledig verhardt, bezorgt zijn buren immers wateroverlast, en maakt meer gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Dit geeft weer een grotere kans op riooloverstorten, met alle gevolgen voor het dierenleven in de sloot.”

Positieve insteek

Het college heeft aangegeven de tuintegeltaks niet te gaan onderzoeken maar ervoor kiest om bewoners op een positieve manier enthousiast te maken. Met de Ga Goed campagne werkt de gemeente Leiden al een tijd aan de verduurzaming van de stad. Eén van de speerpunten is om de stad klimaat bestendig te maken door de stad te onttegelen waardoor regenwater beter weg kan lopen. Afgelopen maanden werden Leidenaren daarom met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ gestimuleerd om stenen uit hun tuin te halen en deze in te ruilen voor gratis plantjes. Ook worden bewoners geholpen bij het aanleggen van gevel-en buurttuinen.

Sinds 2016 zijn er 264 geveltuinen aangelegd en heeft de gemeente 73 groenborders en 52 plantenbakken geplaatst. Met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ zijn 5000 tuintegels en 26.500 klinkers opgehaald. In 2018 krijgt de actie een vervolg.

Bezwaren tuintegeltaks

Naast de keuze voor een positieve insteek, laat het college ook weten dat er enkele bezwaren tegen de tuintegeltaks zijn. Deze is juridisch nog onvoldoende uitgekristalliseerd, de kosten zijn naar verwachting onevenredig hoog ten opzichte van de te verwachten opbrengsten en handhaving zal veel capaciteit vragen en lastig uitvoerbaar zijn.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Marleen Damen over het idee van een tuintegeltaks in Leiden.

 

 

Delen
Proef de Zomer bij Sligro Leiden

10 reacties

    • Wat een onzin. Zoiets is juridisch onhaalbaar en heeft ook gevolgen voor de gemeente zelf: bestrating en stoepen moeten dan i.h.k.v. het gelijkheidsbeginsel mogelijk ook worden belast. Het is veel beter om door gerichte acties mensen zelf zover te krijgen tegels te verwijderen. Leiden loopt daarmee beslist niet in de achterhoede. Als Tuinman zie ik ook graag zoveel mogelijk tegels verwijderd, maar een tegeltaks…: alleen potentiële potentaten komen met zulke domme ideeën. En moet je tegeltaks betalen als je een terras hebt met tegels, maar geen tegeltaks als je je woning met een aangebouwde serre hebt uitgebreid?

  1. Als de Gemeente zelf nu eens niet asfalteerde overal maar klinkers gebruikte, dan kon het hemelwater ook daar beter in de grond zakken tussen de klinkers door.

  2. “Sinds 2016 zijn er 264 geveltuinen aangelegd en heeft de gemeente 73 groenborders en 52 plantenbakken geplaatst.” Mooi begin, maar niet genoeg. Nog steeds leggen Leidenaren volle bestratingen neer voor en achter het huis, want men heeft geen groene handen of geen tijd door de ratrace. Dus enige dwang kan geen kwaad. Er zijn inderdaad al gemeenten met een tegeltaks en ik weet dat dit idee ook binnen het college wel degelijk leeft. Het zal me niet verbazen dat de Rijksoverheid binnenkort zelfs de gemeenten een norm gaat opleggen. Evaluatie van de ontstening van deze stad kan in een volgende periode 2018-2022 aldus geen kwaad. Want de 150 mm regen in de afgelopen week zet wel aan het denken. Dat is 20% van wat in een heel jaar valt.

    Voor de rest nog twee interessante publicaties die aangeven dat het leidse college wat betreft het groen het spoor volkomen kwijt is. Kaalslag door bomenkap en steeds meer asfalt in combinatie met slechte compensatieplannen helpen ook niet om het wassende water te keren en de lucht te zuiveren. Gemeente verbeter de wereld en begin bij uzelf! Maken we verkiezingsthema’s van.

    https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23773

    https://www.leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/rekensom-voor-bomen-rijnlandroute-niet-rooskleurig

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline