Wethouder Paul Dirkse bij de aftrap van 'Tegel eruit, plant erin'. (Archieffoto: Emile van Aelst).

Gemeente Leiden voelt niets voor tuintegeltaks

De Partij voor de Dieren Leiden heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of Leiden in navolging van ruim veertig andere gemeentes regels wil invoeren die burgers verplicht stellen om maatregelen tegen wateroverlast te nemen. Een voorbeeld daarvan is de ‘tuintegeltaks‘, waarbij de rioolheffing wordt¬†gekoppeld aan de hoeveelheid verhard oppervlakte van de tuin. Het college heeft laten weten daar niets voor te voelen en de inwoners van Leiden liever op een positieve manier stimuleert om aan een duurzame stad te werken.

De Partij voor de Dieren vindt het invoeren van een tuintegeltaks een interessante gedachte. In zijn brief aan het college schreef fractievoorzitter Dick de Vos: “Wie zijn tuin volledig verhardt, bezorgt zijn buren immers wateroverlast, en maakt meer gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Dit geeft weer een grotere kans op riooloverstorten, met alle gevolgen voor het dierenleven in de sloot.”

Positieve insteek

Het college heeft aangegeven de tuintegeltaks niet te gaan onderzoeken maar ervoor kiest om bewoners op een positieve manier enthousiast te maken. Met de Ga Goed campagne werkt de gemeente Leiden al een tijd aan de verduurzaming van de stad. E√©n van de speerpunten is om de stad klimaat bestendig te maken door de stad te onttegelen waardoor regenwater beter weg kan lopen. Afgelopen maanden werden Leidenaren daarom met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ gestimuleerd om stenen uit hun tuin te halen en deze in te ruilen voor gratis plantjes. Ook worden bewoners geholpen bij het aanleggen van gevel-en buurttuinen.

Sinds 2016 zijn er 264 geveltuinen aangelegd en heeft de gemeente 73 groenborders en 52 plantenbakken geplaatst. Met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ zijn 5000 tuintegels en 26.500 klinkers opgehaald. In 2018 krijgt de actie een vervolg.

Bezwaren tuintegeltaks

Naast de keuze voor een positieve insteek, laat het college ook weten dat er enkele bezwaren tegen de tuintegeltaks zijn. Deze is juridisch nog onvoldoende uitgekristalliseerd, de kosten zijn naar verwachting onevenredig hoog ten opzichte van de te verwachten opbrengsten en handhaving zal veel capaciteit vragen en lastig uitvoerbaar zijn.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Marleen Damen over het idee van een tuintegeltaks in Leiden.

 

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×