Leiden Centraal Park wil Burgervisie op Stationsgebied

5

Het Burgerpanel Leiden Centraal Park wil dat de gemeente meewerkt aan een stadsbrede burgervisie op het Stationsgebied. Nu recent is besloten dat het busstation aan stadszijde blijft, vindt de groep betrokken burgers het belangrijk dat de gemeente ook in de verdere uitwerking van de plannen rekening houdt met de wensen van de Leidenaars.

Het Burgerpanel Leiden Centraal Park verzamelde sinds april dit jaar al meer dan honderd ideeën van Leidenaren voor en over het Stationsgebied. Er werd ook met experts gesproken en samen met het Leidse architectenbureau VVKH & Studio Hartzema is een schetsontwerp gemaakt voor Leiden Centraal als compact OV-knooppunt.

De voordelen voor de reizigers van dit ontwerp zijn volgens het burgerpanel: het kunnen overstappen zonder paraplu, een snelle verbinding voor voetgangers en fietsers tussen stads- en zeezijde en veel ruimte voor groen en een mooie Leidse entree. “Het ontwerp sluit ook aan bij de wensen van de raad: ontvlechting van verkeersstromen,  een gunstige oplossing voor het openbaar vervoer qua reistijden en kilometers en een verbetering van het verblijfsklimaat aan beide kanten van het station.

Het Burgerpanel Leiden Centraal Park is maart 2017 ontstaan tijdens de Burgertop L750. Daar was het burgerpanel één van de winnende ideeën uit een stemming onder driehonderd inwoners. Het panel wil samen met de gemeente de wensen van de Leidse burgers voor het Stationsgebied bundelen in een burgervisie met ideeën en oplossingen van burgers en experts.

Peter van der Geer, een van de drijvende krachten achter het burgerpanel: “Het besluit over de locatie van het busstation is niet het einde, maar juist het begin van participatie rond de ontwikkeling van een aantrekkelijk en duurzaam Stationsgebied.”

Delen
Proef de Zomer bij Sligro Leiden

5 reacties

 1. Zou toch mooi zijn als dit gebied straks zo aantrekkelijk is geworden door inbreng van de burgers. De politiek zal daardoor serieuzer worden genomen. “Men luistert wel degelijk naar ons!”
  Als we dat toch eens mee mogen maken….

 2. De komende maanden willen de politieke partijen weer graag onze stemmen krijgen. Als wij ze duidelijk maken dat zij die alleen krijgen als er weer open proces komt met een klankbordgroep om tot een goed resultaat te komen, moet dat toch lukken. Dus moet dit straks in het coalitie akkoord worden vastgelegd.

 3. Sinds jaar en dag schrikken bezoekers van Leiden zich een ongeluk als ze het station uitkomen. Dat was dertig jaar geleden zo en dat is nu zo. Er is daar slechts afschrikwekkende lelijkheid. Het kan er alleen maar goedkomen zonder invloed van de corrupte patserspartij van de Vastgoed Vrienden voor Destructie (VVD) en hun mafiose betaalmeesters van Bouwend Nederland.

 4. Het is goed dat burgerinitiatieven daadwerkelijk een doorslaggevend effect hebben op het inrichten van de openbare ruimte, in dit geval het stationsgebied. Nu de wethouder Bouwen besloten heeft, ook gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen, dit zwaarwegende project naar één locatie terug te brengen. Politiek gezien dus een wijs besluit.
  Het openbaar vervoer in dit land en deze stad gaat grondig veranderen. Het zal meer op maat gemaakt moeten worden, want ik zie heel regelmatig lege bussen rondrijden in de daluren, dat moet beter. Om het milieu en de schaarse grondstoffen te sparen. Een compacter busterminal in combinatie met een groener, frisser en uitnodigend stationsgebied (zonder megalomane betonnenkolossen) en de “rode loper” richting binnenstad is zeker hard nodig. Bussen moeten meer op afroep via apps gaan rijden, opstelplaatsen voor bussen worden overbodig en de bussen worden kleiner. Compactere bussen kunnen dan geheel electrisch worden en dat verbetert de luchtkwaliteit.
  Ik verwacht gezien de verschuivende politieke verhoudingen in de landspolitiek, maar ook in deze stad na maart 2018 een groenere coalitie met verminderde macht voor de gevestigde orde van het neoliberale beton/asfaltblok van VVD66. Dan is er een kans het verloren gegaan vertrouwen in de gemeentepolitiek, het ontbreken van echte dualiteit tussen college en raad en het serieus nemen van de inspraak te herstellen. Coalitie accoorden zullen open einden moeten hebben, zodat projecten als het Stationsgebied dadelijk werkelijk volgens de visie van stadsbestuur, burgers en OV partijen gerealiseerd kunnen worden. Oftewel een breed maatschappelijk draagvlak.

 5. maarten kersten op

  Goede , opbouwende, betogen van Huub, Piet, Johan, Peter van der Geer en het Burgerpanel ! Ik zou er nog aan toe willen voegen dat uiteindelijk alle Leidse gebruikers van het stations-gebied , oftewel alle burgers van Leiden, over de verschillende te bundelen plannen in genoemde burgervisie moeten kunnen stemmen. Een referendum dus, liefst digitaal. (voor het systeem: zie http://www.partijsleutelstad.nl ). Inderdaad Piet, het zou ook wel handig zijn als de parttijen vóór de verkiezingen van maart 2018 kleur bekennen

Je bent nu offline