Het college van Oegstgeest gaf deze week een toelichting op de begroting. (Foto's: Chris de Waard).

Schuld gemeente Oegstgeest daalt naar 45 miljoen

De komende jaren daalt de schuld van de gemeente Oegstgeest naar iets onder de vijftig miljoen euro in 2020. De jaren erna zet de daling door. elk jaar gaat er een miljoen van de schuld af tot zo’n 45 miljoen in 2025. Dat zei wethouder Marien den Boer van financiën deze week tegen Sleutelstad in een toelichting op de programmabegroting 2018-2021 die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Chris de Waard in gesprek met CDA-wethouder Marien den Boer van financiën.

De laatste begroting van het zittende college is, zoals dat heet, ‘beleidsarm’. Daarmee geeft het college de nieuwe raad die na de verkiezingen van 21 maart 2018 aantreedt de ruimte om zelf ook nog keuzes te maken.

Lichte stijging woonlasten 
De totale woonlasten stijgen het komende jaar met de inflatiecorrectie. “Door investeringen in de riolering stijgt de rioolheffing, maar daar staat een daling van de afvalstoffenheffing tegenover,” zegt Den Boer. “In totaal gaan de inwoners een paar euro per jaar meer betalen.”

Sportpark De Voscuyl
In de begroting is ook geld vrijgemaakt voor een aantal investeringen. Bij De Voskuyl starten begin volgend jaar de werkzaamheden bij de velden van korfbalvereniging Fix. De club neemt daarna het beheer en onderhoud over van de gemeente.

Kruispunten Geversstraat
Op de Geversstraat worden de komende tijd twee kruispunten opnieuw ingericht. De oversteek ter hoogte van het Wilhelminapark en die bij de De Kempenaerstraat en de Endergeesterlaan worden veiliger gemaakt. Dat geldt ook voor de schoolomgevingen door het inrichten van schoolzones.

Extra geld voor jeugdhulp
Ook het komende jaar past de gemeente Oegstgeest uit eigen middelen geld bij voor de jeugdhulp. Die taak ging enkele jaren geleden naar de gemeente en werd vergezeld door een forse korting op het budget. Gemeenten zouden het efficiënter kunnen, zo was de gedachte daarachter. Hoe het ook zei, het geld is niet toereikend en om jongeren niet in de kou te laten staan, betaalt de gemeente het verschil. Wel gaat er binnenkort een stevig signaal naar het nieuwe kabinet.

Belasting op ondergrondse kabels
Een fors bedrag aan gemeentelijke inkomsten bestaat nu nog uit het heffen van belasting op ondergrondse kabels en leidingen. Die zogenaamde precariobelasting heffen gemeentes voor het gebruik van openbare grond. Voor het ondergrondse netwerk van nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit en warmte) wordt de heffing over enkele jaren afgeschaft. Voor Oegstgeest gaat het om ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar. Een onderzoek naar een oplossing loopt momenteel in samenwerking met de regiogemeentes.

De programmabegroting wordt op 2 november behandeld in de gemeenteraad en naar verwachting op 7 november vastgesteld. De programmabegroting is online toegankelijk via www.oegstgeest.nl/begroting2018.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×