(Foto: D66 Leiderdorp).

D66 Leiderdorp wil laaggeletterdheid bestrijden

D66 Leiderdorp wil extra geld vrijmaken voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Afgelopen voorjaar kwam de partij al met een dergelijk voorstel in de Leiderdorpse raad, maar toen stemde de meerderheid nog tegen. “Ondertussen beginnen ook andere partijen in te zien dat dit een goed idee is,” zegt fractievoorzitter Joost Kuggeleijn. “Zo sprak GroenLinks zich twee weken geleden uit voor een actievere aanpak.”

De twee partijen dienen daarom vanavond bij de raadsvergadering gezamenlijk  een motie in waarin opgeroepen wordt extra budget aan de bibliotheek te geven om dit probleem aan te pakken.

Kuggeleijn: “Ook in Leiderdorp wonen veel laaggeletterden. Dit heeft nadelige gevolgen. Allereerst natuurlijk voor de betreffende personen zelf. Goed kunnen lezen en schrijven is eigenlijk onmisbaar om volwaardig te kunnen meedoen in onze samenleving. Door laaggeletterdheid worden de kansen op werk bijvoorbeeld fors minder. Maar ook het lezen van informatie of het invullen van formulieren is moeilijker. Daardoor is de toegang tot bijvoorbeeld gezondheidszorg beperkt. En daarmee is het ook een probleem voor de samenleving als geheel. Laaggeletterden doen gemiddeld vaker een beroep op voorzieningen en uitkeringen.”

Het bevorderen van geletterdheid is sinds kort een wettelijke taak die bij de bibliotheken is ondergebracht. “Door de forse bezuinigingen op de Leiderdorpse bibliotheek zijn er op dit moment te weinig mogelijkheden om hier iets aan te doen,” constateert Kuggeleijn.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×